Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Atlantis là trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong lĩnh vực đào tạo Tiếng Anh với phương pháp giảng dạy tiếng Anh hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, đang cần tuyển Giáo viên tiếng Anh cho Trung tâm ngoại ngữ tại Châu Đốc, An Giang.

Đăng ký khóa học
Hình Ảnh

Facebook