Thông tư 133 áp dụng khi nào

Tại vn hiện nay, cỗ Tài Chính phát hành Thông bốn 200 cùng Thông tứ 133 về chính sách kế toán. Vậy câu chuyện đặt ra là, nếu như so sánh thông tư 200 với 133, thông tư nào tương xứng cho doanh nghiệp thực hiện hơn?

Cùng New
CA tìm hiểu thông tin qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Thông tư 133 áp dụng khi nào


Điểm biệt lập của Thông tư 200 cùng Thông bốn 133Điểm như thể nhau giữa thông bốn 200 và 133Doanh nghiệp vừa và bé dại áp dụng thông tứ nào?

Tổng quan tiền về Thông tư 200 với Thông tứ 133

Thông tứ 200/2014 do bộ tài chính phát hành thay cố kỉnh cho đưa ra quyết định số 48/2016 cùng thông bốn 244/2009 nhằm hướng dẫn cơ chế kế toán doanh nghiệp;Thông tứ 133/2016 do bộ tài chính phát hành thay cầm cho quyết định 48/2006 và 138/2011 nhằm hướng dẫn chế độ kế toán giành riêng cho các công ty lớn vừa cùng nhỏ;Ngoài ra, Thông tư 53/2016 của bộ tài bao gồm đã sửa đổi và bổ sung cập nhật một số điều khoản trong Thông tư 200/2014;

Điểm biệt lập của Thông tư 200 cùng Thông tư 133

Đối tượng áp dụng

Thông tưĐối tượng áp dụng
Thông tứ 133Chỉ dành cho doanh nghiệp vừa với nhỏ
Thông tứ 200Tất cả các loại hình công ty

Như vậy, Thông tứ 200 được phát hành có thể áp dụng cho bạn từ béo tới nhỏ, thuộc hầu như thành phần kinh tế tài chính nhưng riêng thông tư 133 chỉ áp dụng cho khách hàng với quy mô từ nhỏ đến vừa.

Hệ thống tài khoản kế toán

Hạng mụcThông tư 133Thông tứ 200
Kế toán về tiềnKhông có khuôn khổ hướng dẫn kế toán kim cương tiền tệKhoản 1113 và 1123 được đặt theo hướng dẫn kế toán về kim cương tiền tệ.
Kế toán những khoản yêu cầu thu không giống từ cùng tài khoản cầm cố, chũm chấp, ký quỹ, cam kết cượcCác vận động ký quỹ, ký cược, cầm đồ và thế chấp được hạch toán vào tài khoản 1386.Các hoạt động cầm cố, thế chấp, ký quỹ, cam kết cượcđược hạch toán vào TK 244.
Kế toán về mặt hàng tồn khoKhông bao hàm hàng hóa nhờ cất hộ kho bảo thuế tại doanh nghiệpHàng tồn kho của đại lý kinh doanh bao gồm hàng hoá được duy trì trong kho bảo thuế khấu của đối kháng vị.
Kế toán những khoản giao dịch thanh toán và tiền giữ hộ khác cùng khoản nhận cam kết quỹ, ký kết cược.+ bảo hiểm thất nghiệp được ghi bao gồm vào thông tin tài khoản 3385.+ các khoản nhận cam kết quỹ, cam kết cược được ghi dấn vào TK 3386.+ Không có tài khoản hoàn vốn chủ sở hữu.+ bảo hiểm thất nghiệp được hạch toán vào tài khoản 3386.+ các khoản tiền gửi, tiền gởi được ghi thừa nhận vào TK 344.+ đề xuất trả về vốn nhà sở hữu, ghi thừa nhận vào TK 3385.
Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái+ cuối kỳ kế toán không có số dưĐối cùng với doanh nghiệp vì chưng Nhà nước nắm giữ vốn đăng ký:+ Khi xẩy ra lỗ tỷ giá ăn năn đoái thì thời điểm cuối kỳ kế toán tất cả số dư “bên Nợ”.+ Số dư là “có” khi phát tăng lãi tỷ giá ăn năn đoái.
Hệ thống tài khoản liên quan đến việc trích lập và áp dụng quỹTài khoản 418 dùng làm hạch toán các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu.Các TK từ 414 cho 466 được dùng làm hạch toán bài toán trích lập và sử dụng các quỹ thuộc nguồn chi phí chủ sở hữu.
Khoản giảm trừ doanh thuGhi nhấn vào TK 511Ghi nhận vào TK 521

Một một trong những điểm khác hoàn toàn nổi nhảy của Thông bốn 200 so với Thông tứ 133 là thông tin tài khoản ghi thừa nhận về tiền với vàng. Ở Thông tứ 200 thì vàng sử dụng cho tính năng cất duy trì giá trị, không bao gồm vàng tồn kho sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thành phầm để bán; vàng và tiền được ghi thừa nhận ở khoản 1113 cùng 1123 . Nhưng tại Thông bốn 133 thì tiền tiến thưởng không có tài năng khoản ghi dìm riêng.

Chế độ báo cáo tài chính

Hạng mụcThông tư 133Thông bốn 200
Hệ thống BCTC thường niên của công ty hoạt động liên tụcBắt buộc phải bao hàm các báo cáo:+ report về thực trạng tài chính (mẫu B01a – DNN hoặc B01b – DNN)+ báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp (mẫu B02 – DNN)+ phiên bản thuyết minh BCTC của người tiêu dùng (mẫu B09 – DNN)+ Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01 – DN)Báo cáo tùy chọn:+ report lưu giao dịch chuyển tiền tệ (mẫu B03 – DNN)Riêng với công ty lớn siêu nhỏ, các report tài chính gồm:+ báo cáo tình hình tài bao gồm (Mẫu B01 – DNSN)+ report kết quả chuyển động kinh doanh (Mẫu B02 – DN)+ bạn dạng thuyết minh BCTC (mẫu B09 – DNSN)+ Bảng phẳng phiu kế toán (mẫu B01 – DN)+ báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh (mẫu B02 – DN)+ report lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03 – DN)+ bạn dạng thuyết minh báo cáo tài bao gồm (mẫu B09 – DN)
Hệ thống BCTC năm cùng với công ty vận động không liên tục+ Bảng phẳng phiu kế toán (mẫu B01/CDHĐ – DNKLT)+ report kết quả chuyển động kinh doanh (mẫu B02/CDHĐ – DNKLT)+ report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (mẫu B03/CDHĐ – DNKLT)+ bản thuyết minh report tài chủ yếu (mẫu B09/CDHĐ – DNKLT)Báo cáo bắt buộc:+ report tình hình tài chủ yếu (mẫu B01 – DNNKLT)+ report kết quả chuyển động kinh doanh (mẫu B02 – DNN)+ phiên bản thuyết minh BCTC (mẫu B09 – DNNKLT)Báo cáo ko bắt buộc:+ report lưu giao dịch chuyển tiền tệ (mẫu B03 – DNN)
Hệ thống BCTC giữa niên độ+ Quy định ví dụ với những dạng mẫu tóm lược, đầy đủ để làm report tài bao gồm quý (kể cả quý IV) và chào bán niên.+ ko quy định
Địa điểm nộp báo cáo tài chính+ dn cấp trên+ Cơ thùng chính+ Cơ quan làm chủ thuế+ ban ngành thống kế+ Cơ quan đăng ký kinh doanh+ Ban thống trị khu chế xuất, quần thể công nghiệp, khu công nghệ cao (nếu được yêu cầu)– ko được gửi báo cáo đến :+ doanh nghiệp cấp trên+ Cơ quan tài chính– Chỉ được gửi đến các nơi sau:+ Cơ quan thống trị thuế+ phòng ban thống kế+ Cơ quan đk kinh doanh+ Ban cai quản khu chế xuất, khu vực công nghiệp, khu công nghệ cao (nếu được yêu thương cầu)

Ở chế độ báo cáo tài chính, điểm biệt lập giữa Thông tư 200 với Thông tư 133 là cách thức về hệ thống report Tài thiết yếu năm so với loại hình doanh nghiệp hoạt động liên tục cùng doanh nghiệp hoạt động không liên tục. Trải qua đó những đơn vị áp dụng quy định cụ thể và phù hợp với từng đối tượng.

Điểm như là nhau thân thông tư 200 với 133

Thông bốn hướng dẫn cơ chế kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200 và thông tư 133 là nhì thông tư hướng dẫn chính sách kế toán công ty do bộ Tài chủ yếu ban hành. Trong những số ấy doanh nghiệp vừa và nhỏ tuổi đều có thể áp dụng Thông tư 200 và 133 khi thực hiện các nhiệm vụ kế toán.

Nguyên tắc áp dụng

Doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa cùng nhỏ, hoàn toàn có thể áp dụng thông bốn 200 xuất xắc thông tứ 133 để phù hợp với doanh nghiệp của mình, tuy vậy nhất định cần có sự áp dụng đồng nhất trong năm tài thiết yếu và có báo cáo cho phòng ban thuế thống trị doanh nghiệp biết; tránh chứng trạng mục này áp dụng thông tư 200, mục dị thường áp dụng thông bốn 133.

Chứng từ với sổ kế toán

Đối đối với tất cả 2 một số loại thông tư: Thông tư 200 với thông bốn 133, doanh nghiệp các được tự công ty động xây đắp mẫu bệnh từ kế toán, sổ kế toán dựa trên những yêu thương của biện pháp kế toán cùng cần bảo vệ sự minh bạch, đúng mực và đồng bộ,

Doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng thông bốn nào?

Cách khẳng định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đây là những tiêu chuẩn để xác định quy mô của người sử dụng siêu nhỏ, công ty lớn nhỏ, doanh nghiệp vừa với nhỏ:

Trong các doanh nghiệp tại việt nam hiện nay, cơ chế kế toán được vận dụng theo nhì Thông bốn đó là Thông tư 200 và Thông tứ 133. Hai thông tư này có những điểm sáng nào khác nhau? Cùng tò mò qua nội dung bài viết dưới trên đây để biết được 03 điểm khác biệt cơ phiên bản giữa 2 thông tư này về chính sách kế toán nhé.

1. Tổng quan liêu về những thông bốn hướng dẫn cơ chế kế toán vào doanh nghiệp

– Thông bốn 200/2014 của cục tài chính thay thế sửa chữa cho quyết định 48/2016 và thông tứ 244/2009 để hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

– Thông bốn 133/2016 của bộ tài chính sửa chữa cho quyết định 48/2006 cùng 138/2011 để hướng dẫn chế độ kế toán cho những doanh nghiệp vừa cùng nhỏ;

– xung quanh ra, Thông tư 53/2016 của bộ tài chính đã sửa đổi và bổ sung một số điều vào Thông bốn 200/2014;

Books

2. Điểm khác hoàn toàn giữa Thông tứ 200 với Thông bốn 133

a) Về đối tượng người sử dụng áp dụng

– Thông tứ 200: Áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp, từ bỏ doanh nghiệp béo tới bé dại trong mọi nghành nghề dịch vụ và hầu hết thành phần khiếp tế;

– Thông bốn 133: Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có đồ sộ vừa cùng nhỏ;

Vì vậy, các doanh nghiệp bao gồm quy tế bào vừa và nhỏ tuổi có thể sử dụng 1 trong những 2 Thông tư trên đầy đủ được với phải nhất quán trong cùng một năm tài chính. Trường hợp trong trường vừa lòng cần biến hóa chế độ kế toán vận dụng thì doanh nghiệp lớn phải thông tin cho cơ quan quản lý thuế.

b) Về khối hệ thống tài khoản kế toán

Nội dungThông tứ 200Thông bốn 133
Kế toán tiền Là vàng áp dụng cho tác dụng cất giữ lại giá trị, không bao gồm vàng tồn kho áp dụng làm nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm để bán."}">Vàng – chi phí tệ được phản ảnh trong tài khoản 1113, 1123=> Là vàng thực hiện cho công dụng cất giữ lại giá trị, không bao hàm vàng tồn kho thực hiện làm vật liệu sản xuất sản phẩm để bán.

Xem thêm: Báo Giá Lưới Thép Dập Lỗ Theo Yêu Cầu Đảm Bảo Chất Lượng, Giá Tốt Nhất Hiện Nay

Không lý giải kế toán về quà tiền tệ
Kế toán yêu cầu thu khác cùng TK cố kỉnh cố, thay chấp, ký quỹ và ký kết cược+ hoạt động cầm cố, nuốm chấp, ký kết quỹ, ký cược được phản chiếu vào TK 244.+ hoạt động cầm cố, nuốm chấp, ký quỹ, cam kết cược được phản ánh vào TK 1386.
Kế toán mặt hàng tồn kho+ danh mục hàng tồn kho của DN bao gồm cả sản phẩm & hàng hóa được giữ lại tại kho bảo thuế của doanh nghiệp.+ Không bao hàm hàng hóa được bảo quản tại kho bảo thuế của doanh nghiệp.
Phải trả, bắt buộc nộp không giống và các khoản nhận cam kết quỹ, ký kết cược+ bảo đảm thất nghiệp hạch toán vào TK 3386.

+ các khoản nhận ký quỹ, cam kết cược hạch toán vào TK 344.

+ đề nghị trả về cp hóa, hạch toán vào TK 3385.

+ bảo hiểm thất nghiệp hạch toán vào TK 3385.

+ các khoản nhận ký quỹ, ký kết cược hạch toán vào TK 3386.

+ Không có tài năng khoản trả về cổ phần hóa.

Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái– Với doanh nghiệp do đơn vị nước sở hữu 100% vốn điều lệ:

+ bao gồm số dư “Nợ” thời điểm cuối kỳ kế toán khi tạo nên lỗ tỷ giá.

+ bao gồm số dư “Có” khi phát sinh lãi tỷ giá.

+ không tồn tại số dư cuối kỳ kế toán.
Các tài khoản liên quan tới sự việc trích lập và sử dụng quỹ+ những TK tự 414 mang lại 466 được dùng làm ghi nhận việc trích lập và thực hiện quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu.+ TK 418 được dùng để làm ghi nhận và phản ánh toàn bộ các quỹ ở trong vốn chủ sở hữu.
Các khoản giảm trừ doanh thu+ Hạch toán vào TK 521+ Hạch toán vào TK 511

c) Về chế độ report tài chính

Nội dungThông tư 200Thông tứ 133
Hệ thống BCTC năm với DN vận động liên tục+ Bảng bằng phẳng kế toán (mẫu B01 – DN)

+ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu B02 – DN)

+ report lưu giao dịch chuyển tiền tệ (mẫu B03 – DN)

+ phiên bản thuyết minh report tài chủ yếu (mẫu B09 – DN)

Báo cáo bắt buộc:

+ report tình hình tài bao gồm (mẫu B01a – DNN hoặc B01b – DNN)

+ báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh (mẫu B02 – DNN)

+ phiên bản thuyết minh BCTC (mẫu B09 – DNN)

+ Bảng cân đối tải khoản (mẫu F01 – DNN)

Báo cáo ko bắt buộc:

+ report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (mẫu B03 – DNN)

Riêng với công ty lớn siêu nhỏ, các report tài bao gồm gồm:

+ report tình hình tài chính (mẫu B01 – DNSN)

+ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu B02 – DNSN)

+ phiên bản thuyết minh BCTC (mẫu B09 – DNSN)

Hệ thống BCTC năm với dn không chuyển động liên tục+ Bảng phẳng phiu kế toán (mẫu B01/CDHĐ – DNKLT)

+ báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh (mẫu B02/CDHĐ – DNKLT)

+ báo cáo lưu chuyển khoản tệ (mẫu B03/CDHĐ – DNKLT)

+ bạn dạng thuyết minh báo cáo tài thiết yếu (mẫu B09/CDHĐ – DNKLT)

Báo cáo bắt buộc:

+ báo cáo tình hình tài chủ yếu (mẫu B01 – DNNKLT)

+ report kết quả vận động kinh doanh (mẫu B02 – DNN)

+ bạn dạng thuyết minh BCTC (mẫu B09 – DNNKLT)

Báo cáo không bắt buộc:

+ báo cáo lưu chuyển khoản tệ (mẫu B03 – DNN)

Hệ thống BCTC thân niên độ+ Quy định cụ thể với những dạng chủng loại tóm lược, tương đối đầy đủ để làm báo cáo tài thiết yếu quý (kể cả quý IV) và chào bán niên.+ không quy định
Nơi nộp report tài chính+ Cơ quan cai quản thuế

+ Cơ cỗ áo chính

+ phòng ban thống kế

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh

+ doanh nghiệp cấp trên

+ Ban quản lý khu chế xuất, quần thể công nghiệp, khu technology cao (nếu được yêu thương cầu)

+ Cơ quan cai quản thuế

+ cơ quan thống kế

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh

+ Ban thống trị khu chế xuất, khu công nghiệp, khu technology cao (nếu được yêu cầu)

Trên đấy là 03 điểm biệt lập giữa Thông tư 200 cùng Thông tứ 133 cùng những kỹ năng chuyên ngành quan trọng đặc biệt mà kế toán bắt buộc nắm vững. Mong mỏi rằng các các bạn kế toán sẽ áp dụng những kỹ năng và kiến thức trên trên đây vào quá trình một cách tác dụng nhất.

Nếu rất cần phải tư vấn và hỗ trợ thêm về phần mềm kế toán Easy
Books, khách hàng hãy contact ngay Easy
Books nhé! Đội ngũ trình độ của Easy
Books cam kết hỗ trợ quý khách kịp thời 24/7 vào suốt quá trình sử dụng phần mềm.

*

Easy
Books – ứng dụng kế toán điện tử TIẾT KIỆM – LINH HOẠT – nhanh CHÓNG độc nhất hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.