HẬU THIÊN VÀ TIÊN THIÊN BÁT QUÁI VÀ HẬU THIÊN BÁT QUÁI VÀ HẬU THIÊN BÁT QUÁI

Tương truyền Tiên thiên chén quái vày Phục Hy sáng sủa tạo, phản ánh hiện tượng vạn vật, vạn tượng được hiện ra trong vũ trụ.

Bạn đang xem: Tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái

2. Tính Âm dương

a. Dương nghi âm nghi

Ta thấy:

- phần viền trái trực thuộc Dương chứa những quẻ: Càn, Đoài, Ly, Chấn.

- phần hông phải thuộc Âm chứa những quẻ: Tốn, Khảm, Cấn, Khôn.

Như vậy 8 quái âm dương đã phân định theo Tiên thiên. Bên cạnh ra, quẻ Càn Đoài nằm trong Thái dương; Ly, Chấn trực thuộc Thiếu âm; Tốn cẩn thuộc thiếu thốn dương; Cấn Khôn ở trong Thiếu âm.

b. Âm dương đối nhau:

Ta nhận biết vị trí 8 quẻ tất cả sự đối nhau thân âm và dương:

- Càn 3 vạch dương đối diện Khôn 3 vun âm.

- Đoài 2 vén dương đối lập Cấn 2 vạch âm.

- Ly 2 vạch dương đối lập Khảm 2 vạch âm.

- Chấn 2 gạch âm đối diện Tốn 2 vạch dương.

Quẻ nhiều vạch dương ở trên, quẻ những vạch âm sống dưới.

3. Âm dương thay đổi chuyển

Sự quản lý và vận hành của âm dương ta có thể biểu diễn bên dưới 2 dạng: Âm dương biến chuyển theo trị số và âm khí và dương khí tiêu trưởng thăng giáng.

a) Âm dương biến chuyển theo phương diện số học

Dương hành ở mặt trái, âm hành mặt phải. 8 quẻ xếp theo trị số của quẻ theo hướng tăng dần của những quẻ Âm và Dương hình viên đồ:

- Ở phía bên trái (dương vận hành theo chiều nghịch): Càn bao gồm trị số là 1 trong những (biểu thị tính dương cao nhất), Đoài tất cả trị số là 2, Ly có trị số là 3 với Chấn tất cả trị số là 4, trình diễn về khía cạnh số học tập thì quẻ có tính dương cao nhất mà mang trị số (thứ tự) lớn nhất giảm dần cho đến quẻ bao gồm tính dương rẻ nhất cơ mà mang trị số to nhất. Như vậy, các quẻ dương có trị số nhỏ nhất tăng cao (Càn, Đoài, Ly, Chấn).

- Ở bên nên (âm quản lý và vận hành theo chiều thuận): màn biểu diễn quẻ Tốn gồm tính âm thấp nhất mà mang trị số nhỏ tuổi nhất tăng vọt từ Khảm gồm trị số là 6, Cấn gồm trị số là 7 cho tới quẻ Khôn có trị số là 8 (có tính âm cao nhất mà mang trị số to nhất). Như vậy các quẻ âm bao gồm trị số nhỏ dại tăng dần (Tốn, Khảm, Cấn, Khôn).

Đó là dương nghịch âm thuận. Bởi thế quẻ Chấn có trị số (điểm rất trị) phải chăng nhất sau cuối của Dương cùng quẻ Tốn tất cả trị số (điểm cực trị) thấp độc nhất của Âm, do đó quẻ Chấn với Tốn là giao điểm giữa Âm và Dương.

b) Âm dương tiêu trưởng thăng giáng

- tự quẻ Chấn 1 vạch dương, qua Ly Đoài 2 gạch dương, mang đến Càn 3 vạch dương, là dương trưởng âm tiêu. Dương gây ra ở dưới tăng dần đều lên trên, chính là dương thăng. Đến quẻ Càn là dương rất nhất, vì vậy dương cực nhất âm sinh nghỉ ngơi quẻ Tốn. Quẻ Càn qua Tốn là dương rất nhất âm sinh.

- từ quẻ Tốn 1 gạch âm, qua khảm Cấn 2 vén âm, đến Khôn 3 gạch âm, là âm trưởng dương tiêu. Âm tạo ra ở bên trên càng trở xuống càng tăng, chính là âm giáng. Đến quẻ Khôn là âm rất nhất, cho nên vì vậy âm cực nhất sinh dương ngơi nghỉ Chấn. Quẻ Khôn qua Chấn là âm rất nhất dương sinh.

Như vậy giao điểm giữa Khôn qua Chấn là Âm rất nhất sinh Dương với Càn qua Tốn là Dương rất nhất sinh Âm, bộc lộ Âm Dương đưa hóa.

4. Lắp thêm tự của 8 quái

- Theo đồ vật tự của chén bát quái như sau: Càn 1, Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, cẩn 6, Cấn 7, Khôn 8. Như vậy, từ Càn mang đến Chấn là thuận bởi đếm quẻ sẽ sinh, ung dung đến Khôn là nghịch bởi vì đếm quẻ không sinh.

Bảng - Số lắp thêm tự và giải pháp gọi tên 8 quẻ TTBQ

8 quẻ đơn

Tên gọi

Số đồ vật tự quẻ

(Mã hóa quẻ)

Càn

Tam liên (3 vun liền)

Là số 1

Đoài

Thượng khuyết (trên khuyết)

......... 2

Ly

Trung hỏng (ở thân rỗng)

......... 3

Chấn

Ngưỡng vu (hình cái chén bát ngửa)

......... 4

Tốn

Hạ đoạn (phía bên dưới đứt)

..........5

Khảm

Trung mãn (ở giữa đầy)

..........6

Cấn

Phúc uyển (hình cái bát úp)

..........7

Khôn

Lục đoạn (phân làm 6 đoạn)

..........8

Ba vén của bát quái tượng trưng mang đến Tam tài: vun trên là Trời, vạch dưới là Đất, vun giữa là Người. Vậy con bạn đứng thân Trời Đất thì phải hành động sao mang lại thuận đạo lý của Trời Đất và chịu sự tác động biến hóa vào vũ trụ.

5. Vị trí bát quái

Theo mô bỏng hình vẽ của Ông Phục Hy hình 1.6 thì sinh hoạt Tiên thiên chén quái: Càn ở trong phương Nam, Khôn nằm trong phương Bắc, Ly ở trong phương Đông, cẩn thuộc phương Tây, Đoài nằm trong phương Đông nam, Tốn thuộc phương Tây nam, Cấn nằm trong phương Tây bắc, Chấn thuộc phương Đông bắc.

6. Tượng của chén quái

Thoán nói: Lời và hình sống trong tượng vậy. Lập tượng là nhằm định ý, đưa ra quẻ là để định ra các tình máu “bát quái quỷ xếp thành hàng, tượng cũng sinh hoạt trong sự thu xếp đó”. Tượng quẻ của chén bát quái không những hình tượng nhiều vật dụng mà còn là “tượng của 8 quẻ”, tượng của lục họa, “tượng của tượng hình”, “tượng của ngôi hào”, “tượng của bội phản lại”, “tượng của phương vị”, “tượng của hỗ thể”. Cho nên hoàn toàn có thể gọi là tượng, là “bầy” vậy.

Bảng - Tượng của chén bát quái Tiên thiên

Tên

quái

Tự

nhiên

Tính

tình

Gia đình

Phương

hướng

Ý nghĩa

Càn

Thiên/

Trời

Sáng

tạo

Cha giữ địa điểm ở Nam

Nam

Năng lượng mở rộng, thai trời.

Tốn

Phong

/Gió

Dịu

dàng

Trưởng con gái giữ địa điểm ở Tây nam

Tây

Nam

Nhẹ nhàng xuyên qua, lùa qua, ngấm qua - tính linh hoạt.

Khảm

Thủy/

Nước

Sâu

sắc

Thứ nam giới giữ địa chỉ ở Tây

Tây

Nguy hiểm, sông chảy cuồn cuộn, vực thẳm, mặt Trăng.

Cấn

Sơn/

Núi

Tĩnh

lặng

Thiếu nam

giữ địa điểm ở Tây bắc

Tây

Bắc

Sự tĩnh lặng, không gắng đổi.

Khôn

Địa/

Đất

Nhường

nhịn

Mẹ giữ địa chỉ ở Bắc

Bắc

Năng lượng tiếp thu, bao gồm tính mệnh chung phục.

Chấn

Lôi/

Sấm

Kích

động

Trưởng nam giữ địa điểm ở Đông bắc

Đông

Bắc

Kích thích, cách mạng, bất hòa.

Ly

Hỏa/

Lửa

Trung

thành

Thứ con gái giữ địa chỉ ở Đông

Đông

Chuyển cồn nhanh, rạng rỡ, phương diện trời.

Đoài

Trạch/

Đầm/

Hồ

Hân

hoan

Thiếu nữ giới giữ vị trí ở Đông nam

 Đông

Nam

Niềm vui, sự hài lòng, trì trệ, đọng đọng, tù hãm hãm.

7. Cửa hàng hình thành 64 quẻ Tiên thiên

Một trùng quái chia nhỏ ra nội quái và ngoại quỷ quái thì đồ vật tự thu xếp từ 8 đơn quái bởi thế 64 quái theo nguyên tắc: Nội tai quái (Hạ quái) giữa nguyên, sau đó Thượng quỷ quái sẽ ck lên Hạ quái theo riêng biệt tự của Tiên thiên. Tạo thành 64 quẻ TTBQ.

Phương vị 64 quẻ Phục Hy xếp theo như hình vuông: lắp thêm tự quẻ Khôn bước đầu ở Đông nam, quẻ Càn xong xuôi ở Tây bắc.

Trong 64 quẻ ghê Dịch của Phục Hy gồm trật tự thu xếp như vẫn nói sống trên, nhưng rất khác số máy tự như 64 quẻ Văn vương vãi (Hậu Thiên). 64 quẻ hệ Tiên thiên từ bỏ quẻ Khôn, Bác, Tỷ, Quan, Dự, Tấn, Tụy, Bĩ, Khiêm v.v… quẻ Càn là cuối cùng.

II. Xuất phát và các đại lý Hình Thành Hậu Thiên chén Quái

1. Mối cung cấp gốc

Nhiều tài liệu cho rằng sơ đồ gia dụng Hậu thiên bát quái bởi vua Văn Vương lúc bị tù đày trong ngục Dữu Lý đã bố trí lại riêng biệt tự các quẻ Tiên thiên, làm cho một sự thu xếp mới cho bát quái, tượng trưng mang lại Trái đất.

2. Tính Âm dương

a. Đối cùng với Ngũ hành

Theo ta thấy, trừ quẻ cẩn thuộc Thủy, Ly nằm trong Hỏa, những hành khác chia ra làm âm dương:

- Càn nằm trong dương Kim;

- Đoài ở trong âm Kim;

- Chấn ở trong dương Mộc;

- Tốn nằm trong âm Mộc;

- Cấn nằm trong dương Thổ;

- Khôn ở trong âm Thổ.

Sở dĩ Thủy Hỏa ở đây không phân loại âm vì biểu tượng cùng địa chỉ của hai quẻ này đến ta thấy rõ ý nghĩa sâu sắc bao hàm cả âm lẫn dương: Ly là quẻ âm cơ mà thăng lên ở trên lại là tính dương, 1 gạch âm nằm trong lòng 2 vén dương.

b. Đối với Ngũ hành

Quẻ Càn nằm trong dương, quẻ Khôn thuộc âm. Đối cùng với 6 quẻ còn lại, Dịch hệ- tự hạ truyện nói: “Dương quái đa âm, âm quái đa dương”. Nghĩa là, quẻ dương có nhiều vạch âm, quẻ âm có không ít vạch dương. Vậy nên Càn, Khảm, Cấn Chấn là quẻ dương; quẻ Tốn, Ly, Đoài là quẻ âm.

c. Phần âm phần dương

Các quẻ Tốn, Ly, Khôn, Đoài là quẻ âm trực thuộc phần âm.

Các quẻ Càn, Khảm, Cấn, Chấn là quẻ dương ở trong phần dương.

3. Thứ từ bỏ của 8 quái

Theo Thuyết quái ác truyện thì 8 quẻ của Hậu thiên ban đầu từ Chấn rồi lần lượt mang đến Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn, Khảm, Cấn.

4. Phương vị bát quái

Nam Bắc là hai vị trí trên dưới của bát quái, Tiên thiên nói đến âm dương nhưng Càn Khôn là trời đất bắt đầu của âm dương, là bố mẹ hai ngôi đi đầu của mái ấm gia đình để tạo nên 6 con yêu cầu chiếm hai địa điểm đó. Hậu thiên nói đến Ngũ hành, chủ sự đã giao vận biến hóa nhưng mà Thủy Hỏa là chức năng của âm dương, là 2 yếu ớt tố đặc trưng trong sự sinh hóa của muôn đồ dùng là trung nam và trung nữ, 2 giới sức sống sẽ ở thời kỳ trở nên tân tiến mạnh nên Ly Khảm ở cả hai vị trí đó.

Ở Hậu thiên Chấn khởi ngơi nghỉ phía Đông để hoạt động tiến lên, trưởng nam giới thay phụ thân nên Hậu thiên khởi sống Chấn mà Tiên thiên khởi nghỉ ngơi Càn. Trưởng thiếu nữ giúp trưởng nam đề nghị Tốn sinh sống Đông nam ở kề bên Chấn về phía âm. Bố mẹ già rồi quay trở lại vị trí tây bắc và tây nam hướng dẫn 6 con, đề xuất Càn ở Tây bắc, Khôn sinh sống Tây nam. Theo quỷ quái vị: 3 gái theo bà bầu (Tốn, Ly, Khôn, Đoài), 3 trai theo phụ vương (Càn, Khảm, Cấn, Chấn). Đây cũng đó là cơ sở phép nạp gần kề của kinh Phòng.

Càn Khôn

☰ ☷

Chấn cẩn Cấn Tốn Ly Đoài

Trưởng nam giới Trung phái mạnh Thiếu phái nam Trưởng nữ giới Trung người vợ Thiếu nữ

+ Hào 2 với 3 của quẻ Khôn kết hợp với hào 1 của quẻ Càn mà được Trưởng nam.

+ Hào 1 với 3 của quẻ Khôn kết phù hợp với hào 2 của quẻ Khảm mà được Trung nam.

+ Hào 1 với 2 của quẻ Khôn kết phù hợp với hào 3 của quẻ Cấn mà lại được thiếu thốn nam.

+ Càn được hào đầu của Khôn được Trưởng nữ.

+ Càn được hào 2 của Khôn được Trung nữ.

+ Càn được hào 3 của Khôn được thiếu thốn nữ.

Theo Hậu thiên chén quái thì khảm 1- trực thuộc phương Bắc, Khôn 2- Tây nam, Chấn 3- Đông, Tốn 4- Đông nam, Trung cung 5 sống giữa, Càn 6- Tây bắc, Đoài 7- Tây, Cấn 8- Đông bắc, Ly 9- Nam.

Các quẻ Khảm, Ly, Chấn, Đoài chiếm giữ 4 phương chính là Bắc, Nam, Đông, Tây được điện thoại tư vấn là trục Tứ Chính. Những quẻ Tốn, Khôn, Càn, Cấn nằm ở những phương tương ứng là Đông nam, Tây nam, tây bắc và Đông bắc được gọi là trục Tứ duy.

5. Tượng của bát quái Hậu thiên

Tên

Tự nhiên

Mùa

Nhân cách

Gia đình

Phương hướng

Ý nghĩa

Ly

Hỏa

Hạ

Đeo

Bám

Thứ nữ

Nam

Chuyển đụng nhanh, rạng rỡ, khía cạnh trời.

Khôn

Địa

Hạ

Dễ tiếp thu

Mẹ

Tây Nam

Năng lượng tiếp thu, thứ mà lại sinh ra.

 Đoài

Trạch/

Đầm/

Hồ

Thu

Vui sướng

Con gái út

Tây

Niềm vui, sự thỏa mãn, sự trì trệ.

Càn

Thiên/

Trời

Thu

Sáng tạo

Cha

Tây Bắc

Năng lượng mở rộng, bầu trời.

Khảm

Thủy/

Nước

Đông

Không dò la được

Thứ nam/

con trai thứ

Bắc

Nguy hiểm, sông rã cuồn cuộn, vực thẳm, phương diện Trăng.

Cấn

Sơn/

Núi

Đông

Làm thinh

Con trai út

Đông Bắc

Sự tĩnh lặng, không biến hóa (bất biến).

Chấn

Lôi/

Sấm

Xuân

Khiêu khích

Trưởng nam/ con trai tưởng

Đông

Sự kích thích, giải pháp mạng, chia rẽ (phân ly).

Tốn

Phong/

Gió

Xuân

Hiền lành, nhẹ dàng

Con gái đầu

Đông Nam

Sự thâm nhập nhẹ nhàng, sự linh hoạt.

6. Các đại lý hình thành 64 quẻ Hậu thiên

a) đồ vật tự 64 quẻ của Văn vương vãi

Sự bố trí của 64 quẻ Hậu thiên của vua Văn Vương trình bày một trơ khấc tự tuyệt nhất định. Trong những số đó có hai quy tắc thiết yếu trong sự sắp tới xếp: Sự sắp xếp theo sự đảo vị trí của từng quẻ và 64 quẻ Dịch được sắp xếp theo sự tiến dần, đưa hóa của các giai đoạn tạo ra và cách tân và phát triển của sự trang bị từ toàn bộ quá trình kế thừa nối tiếp nhau, như: có trời, đất (Càn- số 1, Khôn- số 2), trời đất giao nhau xuất hiện vạn vật; Muôn đồ đầy trong trời nên sau đó quẻ Truân- số 3; Truân là đầy, là muôn vật mới sinh bắt buộc đội lên phải mới tiếp nối quẻ Mông- số 4. Mông là đội lên… xong xuôi ở ký tế- số 63 mọi câu hỏi đã trả thành, đã xong. Mà lại Dịch là thay đổi nên vẫn chính là chưa ngừng vì vậy mang lại Vị tế- số 64. Sự thu xếp của 64 quẻ sẽ theo một máy tự nhất định như vậy thì nối tiếp thứ tự này cũng là một bước tất yếu của người học Dịch “Quái danh tự ca”.

*Thượng gớm 30 quẻ:

Càn Khôn Truân Mông Nhu Tụng Sư

Tỷ tè súc hề (nào) Lý Thái Bĩ

Đồng nhân Đại hữu Khiêm Dự Tùy

Cổ Lâm quan hề (nào) béo hạp Bí

Bác Phục tuyệt vọng Đại súc Di

Đại quá khảm Ly tam thập bị (đủ 30).

* Hạ gớm 34 quẻ:

Hàm Hằng Độn hề cập (rồi đến) Đại tráng,

Tấn dữ (cùng) Minh di Gia nhân khuê (khác)

Kiến Giải Tổn Ích quái ác Cấu Tụy

Thăng Khốn Tỉnh cách Đỉnh Chấn kế.

Cấu Tiệm Quy muội Phong Lữ Tốn

Đoài Hoán máu Hề Trung phu chí (đến)

Tiểu vượt Kí tế kiêm Vị tế

Thi vi hạ ghê tam thập tứ (là 34 quẻ tuỳ thuộc kinh).

b) thứ tự 64 quẻ nạp liền kề Kinh Phòng

Ngoài ra, 1 trong những những đại diện của 64 quẻ Hậu thiên nữa chính là hệ quẻ khiếp Dịch của kinh Phòng.

Kinh phòng đã phân chia 64 quẻ kép thành tám cung (bát cung), sắp xếp theo trình từ bỏ Càn, Chấn, Khảm, Cấn, Khôn, Tốn, Ly, Đoài và chúng được gọi là chén bát thuần hoặc Thượng đế. Trình tự thu xếp này vừa không giống với Tiên thiên chén bát quái, lại vừa khác với Hậu thiên chén bát quái, trình bày được ý kiến coi Càn Khôn là phụ thân mẹ, nhằm thống lĩnh những tượng quẻ tía nam cha nữ.

Phép nạp giáp Kinh phòng coi tứ quẻ Càn, Chấn, Khảm, Cấn là quẻ dương; bốn quẻ Khôn, Tốn, Ly, Đoài là quẻ âm. Từng cung bao hàm tám trong sáu mươi tứ quẻ kép. Trong mỗi cung, xung quanh quẻ Gốc tất cả hai quẻ đối kháng giống nhau, còn có năm quẻ từ Nhất thế, cho Ngũ thế, thêm vào đó hai quẻ Du hồn, Quy hồn. Cách biến này vị Kinh Phòng bên dịch học tập đời Hán phát minh sáng tạo và được ứng dụng thông dụng trong môn Bốc béo (Lục hào). Như vậy, tám cung sẽ thu nạp toàn bộ sáu mươi tư quẻ tự thuần Càn cho tới Quy muội.

Sau khi phân chia sáu mươi tư quẻ vào các cung, sẽ kết hợp chúng cùng với Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi, hình thành đề nghị “Lục thân” gồm Phụ mẫu, Huynh đệ, Tử tôn, Thê tài, quan tiền quỷ cùng Lục thần tất cả Thanh long, Chu tước, Câu trần, Phi xà, Bạch hổ, Huyền vũ. Sau đó, rất có thể kết phù hợp với nguyên lý sáu mươi tư quẻ để suy đoán ra cat hung của nhỏ người, sự việc.

Theo “Chu Dịch phiên bản Nghĩa” quyển đầu để Tượng trên và Tượng dưới ở trước tên các quẻ, rồi biên soạn thành ca quyết “Phân cung quái quỷ tượng thứ tự” chứ không cần ghi theo phong cách gọi “Nhất thế” mang đến “Ngũ thế”“Du hồn”, “Quy hồn”, đại ý ngoài ra là để tiện cho bài toán học trực thuộc lòng tượng quẻ của 64 quẻ. Và đấy là cơ sơ rất đặc trưng để họ nghiên cứu vớt môn Bốc béo (Lục Hào).

Thứ tự các cung

Quẻ phiên bản cung

Quẻ độc nhất vô nhị Thế

Quẻ Nhị Thế

Quẻ Tam Thế

Quẻ Tứ Thế

Quẻ Ngũ Thế

Quẻ Du hồn

Quẻ Quy hồn

Cung Càn

T. Càn

Cấu

Độn

Quan

Bác

Tấn

Đ.Súc

Cung Khảm

T.Khảm

Tiết

Truân

Ký tế

Cách

Phong

M. Di

Cung Cấn

T. Cấn

Đ. Súc

Tổn

Khuê

T. Phu

Tiệm

Cung Chấn

T. Chấn

Dự

Giải

Hằng

Thăng

Tỉnh

Đ. Quá

Tùy

Cung Tốn

T. Tốn

T. Súc

G. Nhân

Ích

V. Vọng

P. Hạp

Di

Cổ

Cung Ly

T. Ly

Lữ

Đỉnh

Vị tế

Mông

Hoán

Tụng

Đ. Nhân

Cung Khôn

T. Khôn

Phục

Lâm

Thái

Đ. Tráng

Quải

Nhu

Tỷ

Cung Đoài

T. Đoài

Khốn

Tụy

Hàm

Kiển

Khiêm

T. Quá

Q. Muội

7. Tượng các loại vạn vật hiện đại theo chén quái

Tượng loại vạn đồ trong “Mai Hoa Dịch Số” là bộ phận quan trọng của tượng quẻ, cũng là phần quan yếu không nắm vững trong dự đoán thông tin. Phần lớn điều nói vào “Tượng loại vạn vật” là tượng của quẻ Thuần. Khi chạm chán quẻ chưa phải là quẻ Thuần thì coi quẻ Thượng là quẻ gì, quẻ Hạ là quẻ gì, đoán vấn đề gì, tiếp nối xem từng quẻ công ty tượng gì, phối hợp động tĩnh của quẻ, ứng điềm của quẻđể xem quẻ đang ứng với việc kiện nào. Đối cùng với quẻ Hỗ, quẻ vươn lên là cũng làm tựa như như thế.

a. Càn

- Thiên thời: mặt trời, trời trong quang quẻ đãng, băng, mưa đá, giá lẽo, mát.

- Địa lý: châu âu bắc, khu đất phồn hoa, cơ sở đầu não, tởm đô, tp lớn, địa điểm cao sang, danh thắng cổ tích, hội trường, sân rộng trạm xe, miếu chiền, công ty bảo tàng, vị trí ở cao cấp, building, ngân hàng, bốt cảnh sát, phần tử then chốt, võ quan, bên bảo tàng, bưu cục, xưởng kim khí, siêu thị linh kiện.

- Nhân vật: nguyên thủ quốc gia, bạn lãnh đạo chủ yếu, tín đồ đưa ra quyết định, trụ trì chùa, tổng giám đốc, ông chủ, tổ phụ, ông già, nhân đồ gia dụng nổi tiếng, thánh nhân, quân tử, cha, gia trưởng, chuyên gia, xưởng trưởng, tín đồ cao quý, nguyên lão. Trường hợp là quá ngạo mạn ngang ngược không nói nguyên lý là ác nhân.

- tướng mạo mạo: da xoàn võ, giảo hoạt nhiều đoan.

- Tính cách: hiếu động cơ mà ít tĩnh, cương kiện vũ dũng, trái quyết, trọng nghĩa khí, uy nghiêm, rộng thoải mái khoáng đạt, trường đoản cú tôn, bản lĩnh cần cù, trường đoản cú tôn cao ngạo, độc tài.

- Thân thể: đầu, xương, phế.

- Thời gian: giao thời giữa tháng 9 và 10, mùa thu, chuyển từ tháng Tuất hoặc năm Tuất thanh lịch năm Hợi; giờ, ngày, tháng, năm của ngũ Kim (nghĩa là mon 9- Tuất, mon 10- Hợi, quẻ Càn bao gồm ở ngôi này cho nên thời gian đoán định vào các năm, tháng, ngày, giờ đồng hồ tuất hợi và năm, tháng, ngày, giờ của ngũ Kim là Kim vào Ngũ Hành. Có nghĩa là thời gian ứng vấn đề của quẻ Càn có thể đoán vào trong ngày Canh, Tân, Thân, Dậu nhưng thành sự. Những quẻ không giống cũng đoán giống như như thế).

- Động vật: ngựa, ngỗng (thiên nga), sư tử, voi.

- Tĩnh vật: vàng ngọc châu báu, vật dụng xa hoa, tiền tài, đồng hồ, kim loại hình tròn, trái cây, phần lớn vật cứng, mũ, đao kiếm, kính mắt, gương, thần phật đồ phẩm, vật trang sức, khía cạnh nạ bảo hộ.

- Thực vật: hoa mùa thu, cây hoa cúc.

- tác phẩm (công trình xây dựng): phòng vệ sinh công cộng, lâu đài, công ty cao to, biệt thự, lầu, trạm, bên tiếp khách, nhà tại hướng tây bắc.

- nhà ở (gia trạch): chiêm được về ngày thu thì gia trạch hưng thịnh; color hạ thì nhà có hoạ; ngày đông thì đơn vị lạnh lẽo; ngày xuân thì cat lợi.

- Hôn nhân: người thân quyến ở trong nhà quan, gia đình có danh tiếng. Xem mùa thu thì thành, ngày đông hạ bất lợi

- Ăn uống: thịt ngựa chiến quý ngon, rất nhiều thức ăn có khá nhiều xương, gan, phổi, làm thịt khô, kẹo, bánh ga-tô, bánh mật, kem ly, đậu hũ, trứng gà, lương thực cao cấp, chân giò hun khói, lạp xưởng, gạo, mạch, đậu loại, đậu phụng, các hoa quả, đầu những loại, đồ vật tròn, thức ăn uống có vị đăng đắng cay.

- Sinh sản: dể sinh, thu coi sinh quý tử, ngày hạ xem có tổn, ngồi lên quay hướng tây bắc

- cầu danh: tất cả danh, hợp với các chức nội nhiêm, quan lại tòa, võ chức vắt quyền, thiên sứ với quan tuần, liên lạc, phải nhận chức ở hướng phía tây bắc

- Mưu vọng: rất có thể thành, hữu ích trong công việc, bao gồm của khi hễ (hành động); xem mùa hạ không thành; xem vào mùa đông thì lắm mưu tuy thế không đạt.

- Giao dịch: đề xuất buôn sản phẩm quý như vàng, đồ gia dụng ngọc quý, phần đông hàng đắt giá, dễ thành. Ngày hạ xem không lợi.

- ước tài: bao gồm của, lợi của đá quý ngọc. Được lộc sinh hoạt trong cửa ngõ quan. Mùa thu xem rất tất cả lợi, mùa hè tổn tài, mùa đông không được của.

- Xuất hành: lợi về xuất hành, hợp với người tởm đô, lợi những chuyến hành trình về hướng tây bắc, mùa hạ xem không lợi

- ước ao gặp: có lợi khi gặp gỡ đại nhân, chạm chán người có đức hạnh, phù hợp với người có chức cao sang, rất có thể gặp.

- bệnh dịch tật: gồm bệnh làm việc đầu và ở mặt, bệnh phổi, căn bệnh về gân cốt, dịch hoả bốc lên trên mặt (bệnh ngơi nghỉ thượng tiêu). Ngày hè xem thì không im ổn.

- kiện tụng: cụ mạnh, gồm quý nhân phù trợ, ngày thu xem được kiện, hạ xem thì thất lý.

- Phần mộ: buộc phải để khu vực cao ngó với hướng phía tây bắc, Nếu bao gồm Càn đánh thì có khí mạch hoặc hợp với khí mạch Càn sơn, hợp với thiên huyệt, ngày thu thì quý, mùa hạ thì hung dữ.

- Phương mặt đường đi: Tây bắc.

- Ngũ sắc: trắng.

- Chữ tên chúng ta : người tên họ gồm chữ kim mặt cạnh: ngôi mặt hàng 1,4,9 (quẻ Càn vượng, tướng sinh hoạt tháng 1,4,9 chính là ngôi của quẻ Càn. Ngôi mặt hàng 1,4,9 tức bạn đó là con đầu hoặc bé thứ tư, hoặc trang bị 9. Những quẻ không giống nói cũng tương tự).

- con số : 1,4,9 (có tức là lệnh của tháng 9, giêng, tư hoặc là số 1,4,9 hoặc là số 149. Tuỳ theo sự việc rõ ràng mà đoán, quẻ không giống suy tương tự)

- Ngũ vị : đắng cay

b. Khôn

- Thiên thời: mây đen, mù sương.

- Địa lý: phương tây nam, quận, ruộng, đồng, làng mạc quê, khu đất bằng, buổi sáng ban mai ở nông thôn, phòng có tác dụng việc, công viên, kho hàng, chống ngủ, đơn vị tang lễ.

- Nhân vật: hoàng phi, quốc dân đại chúng, tổ mẫu, chị em già, chị em kế, nữ giới chủ nhân, lĩnh đạo phu nhân, đàn bà lĩnh đạo, tín đồ âm khí thịnh, tín đồ nông thôn, fan bình thường, người đàn bà già.

- tướng tá mạo: Xấu xí, bụng to.

- Tính cách: tính cách phức hợp lầm lỳ, ôn hòa hiền khô hậu, cung kính khiêm nhường, nhu nhược, hành vi chậm chạp, bủn xỉn tiêu cực, thủ tín thành thực, thay chấp bảo thủ.

- Thân thể: bụng, lá lách, thịt, dạ dày.

- Thời gian: mon thìn, tuất, sửu, mùi; năm tháng thời giờ mùi, thân; tháng ngày 5,8,10 (cách suy luận giống như tượng quẻ Càn).

- Động vật: trâu bò, giống cái bách thú, ngựa chiến (cái), động vật hoang dã sống ban đêm.

- Tĩnh vật: thứ hình vuông, vật dụng vuông mềm, y phục, vải, tơ gấm, ngũ cốc, binh khí rìu, búa, đồ vật sành sứ, xi măng, ngói, trang bị trong đất, xe cộ lớn, nồi sành, dược phẩm, mẫu rương, trang bị dụng từng ngày nông cụ, vật dụng phụ nữ, cặp sách, trang giấy, xe khá loại.

- Thực vật: rêu, nhung, dương xỉ, rau cần, cây hồng.

- sản phẩm (công trình xây dựng): xã điếm, lều quanh đó đồng, bên thấp bé, đất bậc thang, công ty kho.

- nhà ở (gia trạch): im ổn, nhiều âm khí, ngày xuân xem thì gia trạch bất an.

- Hôn nhân: lợi mang lại hôn nhân, lợi cho nhà chịu đựng thuế đơn vị nông làng mạc hoặc đơn vị quả phụ. Mùa xuân xem bất lợi.

- Sinh sản: dễ đẻ, mùa xuân khó đẻ, tổn thất hoặc bất lợi cho mẹ, ngồi phù hợp phương Tây nam.

- Ăn uống: giết trâu bò, món ăn uống sang và vừa, vị ngọt, vị dân giã, vị ngũ cốc, gạo lức, đái mạch, bột mì, món ăn mầm măng, đồ thuộc về lòng (ruột, tim, gan…).

- cầu danh: bao gồm danh, hợp với hướng tây nam, hoặc hợp với chức thầy giáo, fan coi giữ đất. Xem ngày xuân thì ko thành.

- Mưu vọng: lợi về mong mưa, mong mưa ở cạnh bên láng giềng, cầu mưu vào tỉnh, hoặc ước mưu sinh hoạt phụ nữ, ngày xuân xem thì không đạt.

- Giao dịch: Lợi trong giao dịch, phù hợp với giao dịch về đất đai, về ngũ cốc, về hàng rẻ tiền, đồ dùng nặng, vải vóc vóc, tất cả tiền tài trong khi yên tĩnh, ngày xuân xem bất lợi.

- ước tài: gồm lợi, yêu cầu làm về khu đất đai. Có ích cho vay hoặc trang bị nặng. Có ích trong tâm trạng tĩnh. Xuân coi vô tài.

- Xuất hành: rất có thể đi, hợp với hướng tây nam, phù hợp với về vùng nông thôn, hợp với đi mặt đường bộ, đi bộ. Ngày xuân xem ko lợi mang đến xuất hành.

- hy vọng gặp: rất có thể gặp, lợi về gặp mặt ở vùng buôn bản quê, đúng theo với chạm chán bạn than, người âm. Mùa xuân không đề nghị gặp.

- bệnh dịch tật: căn bệnh ở bụng, dịch ở tỳ vị, căn bệnh đường tiêu hoá do ăn uống chậm tiêu, ăn uống không tiêu.

- Phần mộ: phù hợp với hướng Tây nam, đất bằng phẳng, quang quẻ đãng, phù hợp với mai tang nơi thấp, ngày xuân không được tang.

- phương vị đi: Tây nam.

- khiếu nại tụng: thuận về lý, được lòng người, khiếu nại tụng vẫn tan cuộc.

- Ngũ sắc: vàng, đen

- Chữ tên họ : chữ họ tên có mang chữ Thổ, ngôi sản phẩm là 8,5,10.

- con số : 8,5,10

- Ngũ vị : ngọt

c. Chấn

- Thiên thời: sấm sét

- Địa lý: phương đông, rừng, cây gỗ, chợ ồn ào, mặt đường lớn, rừng tre, chỗ cây cối rậm rạp, phố xá sầm uất, tiếng ồn, nơi ồn ã náo động, đài vạc thanh, địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim, ca múa nhạc, sảnh chơi, mặt đường lớn, công an bộ phận then chốt, quân đội, sân bay, chiến trường, nơi giao hàng bưu điện, trạm xe, shop nhạc cụ, hộp đêm, học viện âm nhạc, chơi game công viên.

- Nhân vật: trưởng nam, đại nam, phi công, tiếp viên hàng không, chuyển vận viên, người điều khiển, quân nhân, phi công, fan mạnh miệng, âm nhạc gia, người dễ tức giận, tráng sĩ, fan thần khiếp quá nhạy cảm cảm,cảnh sát, quan liêu tò, người vận động xã hội, nhân viên cấp dưới hành chính, thợ mộc.

- tướng mạo mạo: xinh xắn như hoa, lạnh lung như băng.

- Tính cách: động mà lại tĩnh ít, lạnh nảy dễ nổi giận, hiền hậu ngay thẳng, hoảng loạn vu vơ, gào thét.

- Thân thể: chân, gan, tóc, âm thanh.

- Thời gian: tháng 2, mùa xuân, năm tháng thì giờ mão, tháng ngày 4,3,8.

- Động đồ dùng : rồng, rắn và các loại côn trùng, ngựa kêu.

- Tĩnh vật: mộc tre, cây lau, nhạc khí (bằng gỗ, tre), trống, vật trái cây tươi tốt, hạt, thiết bị năng lượng điện thoại, chuông, điện thoại, đồng hồ thời trang báo thức, âm hưởng, smartphone di động, microphone.

Xem thêm: 7 món cháo bổ dưỡng từ rau chùm ngây nấu cháo cho bé, cho trẻ ăn rau chùm ngây như thế nào

- thành tích (công trình xây dưng): nghỉ ngơi phương đông, chỗ rừng rậm, lầu các.

- nhà ở (gia trạch): có lúc bất thần lo lắng vu vơ trong nhà. Mùa xuân, đông coi thì tốt. Thu coi bất lợi

- Hôn nhân: có thể thành, nhà gồm thanh danh; lợi cho việc hôn nhân gia đình của trưởng nam, mùa thu xem không nên kết hôn.

- Ăn uống: gót, móng.

- Sinh sản: sợ vu vơ, thai động không lặng . Con đầu lòng tất sinh nam nhi . Buộc phải ngồi phía đông. Thu xem tất cả tổn hại

- ước danh: hợp với chức tước đoạt hô hào, ra hiệu lệnh, quan cầm cố về hình ngục, nhậm chức thuế khóa, trà, gỗ, hoặc chức quản lý hàng hóa ngơi nghỉ chợ, nhậm chức sinh hoạt phương đông.

- Mưu vọng: hoàn toàn có thể cầu được, phù hợp cầu (lập mưu) trong sự hoạt động. Thu xem ko tốt.

- giao dịch : Lợi về giao dịch. Thu xem khó khăn thành, giả dụ ở trạng thái hễ thì đã thành. Bổ ích về rất nhiều hàng trà, tre, gỗ, rừng núi.

- mong tài: mong tài ngơi nghỉ trạng thái động hoặc bổ ích vì rừng núi, tre, gỗ, trà

- Xuất hành: dễ dàng xuất hành, lợi về phương đông, lợi cho những người ở rừng núi, ngày thu không đề xuất đi, lo âu vu vơ.

- muốn gặp: rất có thể gặp, dễ gặp mặt người rừng núi, dẽ chạm mặt người bao gồm thanh danh. Mùa thu xem tránh việc đi, sợ sẽ sở hữu được nỗi ghê đảm.

- dịch tật: bệnh dịch ở chân, dịch gan, kinh hoảng ko yên.

- Phần mộ: lợi về phương Đông, huyệt làm việc rừng sâu, ngày thu không lợi.

- Phương mặt đường đi: Đông.

- khiếu nại tụng: cầm cố mạnh, lo lắng vu vơ, di động, phải đi lại nhiều lần, di chuyển rất có thể bị phản nghịch phúc.

- Ngũ sắc: xanh, sẩm, màu lục bích

- Chữ thương hiệu họ: gồm chữ mộc, ngôi hàng trang bị 4, 8, 3.

- con số : 4,8,3

- Ngũ vị: chua

d. Tốn

- Thiên thời: gió

- Địa lý: phương Đông nam, chỗ hoa và cây cảnh tươi tốt, đánh lâm vườn rau xanh quả, lối đi nhỏ, hành lang, các loại mặt đường đi, đường ống, ống thông gió, đường ra vào, bãi phóng, đường cáp treo, thang máy, băng chuyền.

- Nhân vật: trưởng nữ, fan quả phụ, tín đồ đạo sĩ sống rừng sâu, tăng đạo, nội công sư, tín đồ luyện công, thợ mộc, fan bán kiến trúc tài liệu, tín đồ bán vật liệu gỗ, nhân viên cấp dưới kinh doanh, hướng đạo, tác giả, làm quảng cáo, làm xuất bản, giáo sư, tăng ni, yêu mến nhân, văn chức nho nhã bạn đọc sách, nhân viên cấp dưới tin tức, fan làm nghề tự do.

- tướng mạo mạo: Tóc thưa, tham lam vô độ.

- Tính cách: nhu mỳ, cẩn thận tỉ mỉ, do dự không quyết đoán, ý chí bất định, nhiều ước muốn, buôn bán rất sinh lợi.

- Thân thể: cánh tay dưới, đùi, khí, phong tật.

- Thời gian: giao thời thân xuân cùng hạ, ngày tháng: 3,5,8; năm tháng thì giờ thìn, tị.

- Động vật: gà, những loại thú (bách thú), các loại côn trùng trong rừng núi (sâu, bọ…)

- Tĩnh vật: mộc hương (hương thảo mộc, nguyên liệu thảo dược…), dây, thứ thẳng dài, tre gỗ, đồ bằng tay thủ công khéo léo, thối, long gà, buồm, cây quạt, quạt điện, trang bị quạt gió, thông gió cơ khí, cây cối, chế tác sinh học từ gỗ, điếu dung dịch lá, tơ tằm, dược liệu, mặt đường ray, ca-nô, thuyền buồm, cột điện, khí cầu, phòng kéo, bình phong, diều, khăn mặt, trang giấy, cây bút máy, đồ dùng điêu khắc, sản phẩm tuyên truyền, các loại ngân phiếu định mức, vật phía dưới có miệng.

- nhà cửa (công trình xây dựng): ở hướng đông nam, thành tháp gác (chuông) vào chùa, khu vực ở chốn rừng sâu.

- nhà ở (gia trạch): yên ổn ổn, lợi ngơi nghỉ chợ, ngày xuân xem thì tốt, thu xem thì không im ổn.

- Hôn nhân: rất có thể thành, hòa hợp kết hôn với con gái trưởng, mùa thu không lợi.

- Ăn uống: thịt gà, hương vị núi rừng, vị chua của hoa quả.

- Sinh sản: dể sinh, sinh lần đầu đang là nhỏ gái, vào ngày thu xem sẽ bất lợi cho thai, phù hợp với ngồi hướng Đông nam.

- ước danh: có danh, hợp với sức của văn chức có phong hiến, hợp với phong hiến, hợp với chức thuế sản phẩm tre, gỗ, trà, hoa quả, phù hợp với nhận chức làm việc phía Đông nam.

- Mưu vọng: hoàn toàn có thể cầu được, gồm tiền hoàn toàn có thể thành công, ngày thu xem những mưu dẫu vậy ít đạt.

- Giao dịch: hoàn toàn có thể thành công, tới lui bất nhất, lợi về thanh toán giao dịch việc ở chốn rừng núi, thích hợp về mặt hàng trà, gỗ núi rừng.

- ước tài: mua sắm phát đạt, lợi về miền núi, lợi về hàng tre gỗ, mùa thu xem bất lợi.

- Xuất hành: rất có thể đi, có ích về xuất nhập, vừa lòng đi phía đông nam, mùa thu xem bất lợi.

- muốn gặp: có thể gặp, dễ chạm chán người miền núi, dễ gặp mặt văn nhân tú sĩ.

- bệnh dịch tật: bệnh ở đùi, cánh tay, bệnh phong, dịch đường ruột, trúng phong, bệnh về tắc khí.

- Phần mộ: dễ là phía Đông nam, huyệt sinh hoạt rừng sâu, những cây, ngày thu không lợi.

- Phương đường đi: Đông nam.

- kiện tụng: dễ hoà, sợ gặp quở trách về phong hiến (giấy tờ hiện tượng lệ).

- Ngũ sắc: xanh lục, màu sắc bích white trong.

- Chữ tên họ: thương hiệu họ bao gồm chữ thảo mộc mặt cạnh, ngôi hàng sản phẩm công nghệ 5,3,8.

- bé số: 5,3,8

- Ngũ vị: vị chua

e Khảm

- Thiên thời: mưa, trăng, tuyết, mù, sương, nước.

- Địa lý: phương Bắc, sông hồ, khe suối, giếng nước (giếng bao gồm vạch), chỗ độ ẩm thấp, mương rãnh, ao đầm, đập đựng nước, nơi có làn nước chảy, nơi bán sản phẩm uống lạnh, tiệm bar, kỹ viện, chỗ nạp năng lượng chơi, bên tắm, xưởng đóng góp tàu, khối hệ thống cấp nước mang lại công y, xưởng sơn, kho lạnh, cửa hàng bán động vật dưới nước, trạm xe, kho xe, bến tàu, câu lạc bộ, ngư trường, tầng hầm ngầm, nhà vệ sinh WC, khu vực hắc ám, lao ngục.

- Nhân vật: trung nam, fan trong giang hồ, lũ trộm cắp, thổ phỉ, gái điếm, chưng sĩ, fan chạy trốn, người điều khiển đò, thuyền viên, công ty thư pháp, nhà tư tưởng học, nhân viên bảo an hệ thống cấp nước đến công ty, người khổ cực, yêu đương nhân mặt đường thủy, người kinh doanh thủy sản, bạn mạo hiểm, người nghiện rượu, người đa tình lỗ mãng, bạn quyến rũ.

- tướng tá mạo: da đen, tiêu xái hoang phí.

- Tính cách: quanh đó nhu trong cương, các mưu kế, nhiều dục vọng, bụng dạ sâu, giỏi tính toán, theo đuổi thời thượng, linh giác không thành, nước chảy bèo trôi, luồn lách.

- Thân thể: tai, máu, thận

- Thời gian: mon 11 mùa đông, tháng ngày năm tý, tháng ngày 1,6.

- Động vật: lợn, cá, con vật trong nước, con hồ ly, loài thủy tộc.

- Tĩnh vật: một dải nước, vật có hạt, vật gồm hình vòng cung, cung tên, xe, bánh xe, đồ vật thấp mềm, thứ để đựng rượu, chế độ để đựng nước, xưởng, cái ách, muối, rượu, vật uống, mỡ, dịch thể trang bị chất, thuốc nhuộm, nước sơn, thuốc độc, xe pháo đi bên trên nước, vật dụng ướp lạnh, sản phẩm công nghệ thoát nước, hải vị, vật chứa giấu, tàu ngầm.

- tác phẩm (công trình xây dựng): ở hướng Bắc, ngay sát nước, lầu bên trên nước, tiệm trà rượu, vị trí trong nhà ẩm thấp.

- nhà ở (gia trạch): không yên, ám muội, đề phòng giật phỉ.

- Hôn nhân: lợi khi kết bạn với trung nam, lợi với thành hôn về phía Bắc, rất khó thành, tránh việc cưới vào những tháng thổ (thìn, tuất, sửu, mùi).

- Ăn uống: giết thịt lợn, rượu, thức nạp năng lượng lạnh, thức ăn uống biển, canh, vị chua, cơm trọ, cá đới huyết, vật gồm nhân, vật các xương, vật dụng ở trong nước.

- Sinh sản: nặng nề đẻ, tất cả nguy, chưa phải là lần đầu, nam, trung phái nam (con trai thứ) vào các tháng thổ (thìn, tuất, sửu , mùi) bao gồm tổn mến thất, hợp với hướng Bắc.

- ước danh: cực nhọc khăn, e tất cả tai họa, dễ gặp ở phương Bắc, được chức kém liên quan đến quản lý: cá, muối, sòng bạc, nước, rượu, giấm.

- Mưu vọng: khó khăn không dễ mưu vọng, không thành công, mùa thu, đông thì có thể được.

- Giao dịch: ko lợi, lo phòng ngừa mất mát, phù hợp với giao dịch ở vùng nước, hợp với hàng có tương quan đến những hàng cá, muối, rượu hoặc lien quan liêu tới nước.

- ước tài: có của mất, thích phù hợp với của cải nghỉ ngơi vùng nước, e sợ bao gồm sự mất mát nguy hiểm, dễ gặp mặt lợi về những hàng cá, muối, rượu, phòng ngừa mất cắp.

- Xuất hành: không hợp đi xa, hòa hợp đi thuyền, yêu cầu đi về phương Bắc, đề phòng bị cướp, e sẽ gặp hiểm trở.

- mong gặp: cực nhọc gặp, nên chạm chán người giang hồ, hoặc tín đồ sống cạnh vùng nước.

- bệnh tật: nhức tai, bệnh về tim mạch, dịch thận, cảm nhiễm, dạ dày lạnh, căn bệnh đi ngoài lỏng, bệnh dịch về lạnh, dịch về máu.

- Phần mộ: cần huyệt phía Bắc, chiêu mộ gần nước, tang ko lợi.

- Phương con đường đi: phương Bắc.

- khiếu nại tụng: bất lợi, có nguy hiểm, bao gồm chuyện khiếu nại tụng, nguy khốn, mất mát, thất hãm.

- Ngũ sắc: màu sắc đen

- Chữ thương hiệu họ: tên bọn họ viết gồm chữ thủy mặt cạnh, ngôi hàng lắp thêm 1,6.

- nhỏ số: 1,6

- Ngũ vị : vị mặn.

g. Ly

- Thiên thời: mặt trời, ban ngày, điện, mong vòng , sáng mây màu.

- Địa lý: phương nam, thánh địa giáo đường, điện phủ, nơi thanh toán giao dịch chứng khoán, ngân hàng, thư viện, nhà máy sản xuất điện, xưởng in ấn, khoa phóng xạ, khoa kiểm nghiệm, phòng bếp, phòng khách hoa lệ, núi lửa, mồm núi lửa, vị trí hỏa hoạn, sảnh thượng, lò bếp, xưởng luyện kim, trạm xe pháo lửa, trạm xe pháo điện, tháp theo dõi, đài truyền hình, chỗ gò cao, chỗ có lò, khu vực nung khô, mặt đất phơi nắng, đất nhắm tới dương.

- Nhân vật: trung nữ, văn nhân, người bụng to, người dân có tật sinh hoạt mắt, fan mặc tiếp giáp quân lính.

- tướng mạo: tốt bé, tính giải pháp quái dị.

- Tính cách: người có văn hoá, tối ưu tài học, nhã nhặn trong giao tiếp, làm việc sách vở, mỹ lệ, lanh lợi, khéo nói.

- Thân thể: mắt, tim, thượng tiêu (vùng ngực).

- Thời gian: mon 5, mùa hạ, năm tháng thời giờ ngọ hoả, ngày 3,2,7.

- Động vật: chim trĩ, chim công, rùa, bố ba, trai, ốc, cua.

- Tĩnh vật: điện thoại, điện báo, diêm nhảy lửa, nồi hơi, hộp động cơ điện, toa xe pháo lửa, xe điện, xe cộ con, súng xịt lửa, đạn lửa, mỏ hàn hơi, khí rét hỏa lỏng, lò lướng, văn học nghệ thuật, thẩm mỹ hội họa, khoa học xã hội, văn kiện, văn chương, thư báo tạp chí, sách địa đồ, văn thư ấn chương, giấy triệu chứng nhận, hội chứng khoán, lá thư, thích hợp đồng, cờ xí, quảng cáo, giấy khen, xương, vũ khí, áo khô, đồ gia dụng khô.

- sản phẩm (công trình xây dựng): đơn vị hướng nam, bên sáng, cửa sổ sáng, đơn vị ảo (hư thất).

- nhà ở (gia trạch): im ổn, yên lành, ngày đông xem ko yên, ngừa bị hoả hoạn.

- Hôn nhân: ko thành, lợi về thành hôn với trung nữ, mùa hạ xem rất có thể thành, mùa đông xem ko lợi.

- Ăn uống: thịt chim trĩ, chim công, những món hầm sào, thức ăn uống kho, giết thịt kho, các thứ rán sém cạnh, có những vật nướng cùng thịt ninh nhừ, nhất là phổi, lòng.

- Sinh sản: dễ dàng sinh, đẻ bé thứ, mùa đông xem bao gồm tổn thất, cần ngồi hướng Nam.

- mong danh: gồm danh, phù hợp với chức sinh hoạt phương Nam, nhậm chức quan lại văn, dễ dàng nhậm chức sống lò luyện.

- Mưu vọng: dễ ợt trong văn thư.

- Giao dịch: rất có thể thành công, nên thanh toán về khía cạnh văn thư.

- mong tài: tài giỏi sản nhưng với cầu ở phương nam, tất cả của về văn thư, mùa đông xem thì ko thành mất mát.

- Xuất hành: hoàn toàn có thể đi, phù hợp với đi về phương nam, đi về việc quan hệ văn thư giấy tờ, ngày đông xem không lợi hoặc ko lên đi, không nên đi thuyền, đường thuỷ.

- mong muốn gặp: có thể gặp gỡ người sinh sống phương Nam, ngày đông không thuận lợi, ngày thu sẽ gặp gỡ được tài sĩ văn thư, khảo án (án hình).

- bệnh dịch tật: dịch về mắt, căn bệnh tim, căn bệnh ở thượng tiêu (vùng ngực), ngày hạ xem thì dễ bị bệnh nóng (sốt cao, bệnh dịch dịch).

- Phần mộ: chiêu tập hướng Nam, nằm không tồn tại cây cối, huyệt dương, ngày hạ sẽ xuất hiện nhiều văn nhân, mùa đông không tồn tại lợi.

- Phương con đường đi: phương Nam.

- kiện tụng: dễ dàng tan, đối kháng thư hoạt bát, động, lời khiếu nại rõ ràng; đặc biệt là về tố tụng nếu gặp mặt quẻ này thì dễ trắng án.

- Ngũ sắc: màu sắc đỏ, tím, hồng.

- Chữ thương hiệu họ: tên nhân sĩ tất cả chữ thứ hoặc chữ nhân đứng mặt cạnh, ngôi hàng thứ 2,3,7.

- bé số: 2,3,7

- Ngũ vị: vị đắng

h. Cấn

- Thiên thời: mây, mù, mây mù làm việc thung lũng.

- Địa lý: phương Đông bắc, mặt đường đất nghỉ ngơi trên rừng, ngay gần sơn thành, núi, lô đất, hòn non bộ, đồi núi, lăng gò, mồ mả, phần đê đập, điểm trên cao nhất, ranh giới, con đường núi, mỏ, mỏ đá, chống ốc, phòng cất giữ, tông miếu, lều, tường thành, tường vây, cao ốc, kho hàng, ngục giam, môn khuyết (thiếu, mất cửa).

- Nhân vật: đàn ông trẻ con (thiếu nam), fan rỗi việc, bạn trong núi, tiểu đồng (con trẻ), fan gác cổng.

- tướng mạo mạo: tướng mạo đoan chính, tín đồ cao.

- Tính cách: giải pháp trở, ưa thích im lặng, tiến thoái vị dự, bảo thủ, nắm chấp, ngay thật phúc hậu, ổn trọng, thành thực, giữ lại chữ tín, bội phản lại, trì trệ, hoàn thành lại, ko thấy.

- Thân thể: ngón tay, xương, mũi, lưng.

- Thời gian: tháng thân đông sang trọng xuân; năm tháng thời giờ sửu, dần; tháng ngày 7,5,10; tiếng ngày, tháng, năm thổ.

- Động vật: hổ, chó, chuột, các loại súc trang bị (vật bách thú), thuộc một số loại mỏ đen, hồ nước ly.

- Tĩnh vật: nham thạch, hòn đá, bia đá, hố đất, đống đất, sườn núi, khu vực ngồi, quầy hàng, trường đoản cú trường, loại ô, giày, túi tiền, bình phong, bao tay, tường, quả dưa, những vật màu sắc vàng, đồ vật ở vào đất, cửa chùa, vật vì chưng gỗ làm ra, thứ của một số loại cây dưa leo sinh ra.

- tòa tháp (công trình xây dựng): sinh sống phương Đông bắc, ở gần núi đá hoặc công ty gần mặt đường cái.

- nhà ở (gia trạch): ẩn yên, nhiều sự trở ngại, người trong bên không được hoà thuận, mùa xuân xem không lặng ổn.

- Hôn nhân: cách biệt khó thành, gồm thành cũng rất khó khăn, lợi thành hôn với phái mạnh trẻ (thiếu nam), buộc phải kết hôn với những người nông thôn, ngày xuân không lợi.

- Ăn uống: hương vị của các loại đồ dùng ở vào đất, thịt các loại thú, các loại măng, tre, trúc, cạnh mộ, hương vị dân giã.

- Sinh sản: cực nhọc sinh, có nguy nan trở ngại, đề nghị ngồi hướng phía đông bắc, mùa xuân xem bao gồm tổn thất.

- ước danh: trở ngại, không tên tuổi, hợp với nhận chức ngơi nghỉ phương Đông bắc, hợp với chức vụ thổ quan, (trông coi đất) nghỉ ngơi vùng núi.

- Mưu vọng: trở ngại nặng nề thành, tiến thoái ko quyết được

- Giao dịch: cạnh tranh thành, gồm việc thanh toán về ruộng đất, rừng núi, ngày xuân xem tất cả sự mất mát, thua thảm thiệt.

- mong tài: trở ngại, hoàn toàn có thể thu được ở chốn sơn lâm, mùa xuân xem không tồn tại lợi, tổn thất.

- Xuất hành: không nên đi xa, có trắc trở, yêu cầu đi đường đi bộ và gần.

- hy vọng gặp: thiết yếu gặp, bao gồm trắc trở, nên chạm mặt người rừng núi.

- bệnh tật: căn bệnh ở ngón tay, bệnh dịch về tì vị.

- Phần mộ: huyệt hướng Đông bắc, huyệt trong núi, gần ở kề bên đường tất cả đá, ngày xuân xem không lợi.

- Phương mặt đường đi: phương Đông bắc.

- khiếu nại tụng: quý nhân khiến cản trở, khiếu nại tụng không giải quyết, tất cả lien quan lại không hoàn thành khoát.

- Ngũ sắc: màu vàng

- Chữ tên họ: viết tên họ kề bên có chữ thổ, ngôi hàng thứ 5,7,10.

- con số : 7,10,5

- Ngũ vị : vị ngọt

i. Đoài

- Thiên thời: mưa, trăng non, sao.

- Địa lý: hướng tây, khu đất ao hồ, ao đầm, đất bao gồm hố, mép nước, ao, giếng nước, kênh cạn nước, hồ nước nước, sân trượt băng, con đường nhỏ, hẻm nhỏ, giao lộ, quán ăn, tiệm cơm, mặt đường miệng, trạm đổ rác, hang động, sào huyệt, đánh động, sào huyệt, hố núi, mồm núi, chống diễn xuất, chống âm nhạc, sở ngoại giao, vị trí núi lở sụt, chỗ bao gồm đất sỏi.

- Nhân vật: thiếu nữ, thiếp, kỹ nữ, ca sĩ, fan chơi dương cầm, nhạc sĩ, diễn viên, tín đồ phiên dịch, tín đồ diễn thuyết, xướng ngôn viên, phiên dịch, nước ngoài khoa, bác bỏ sĩ nha khoa, người công nhân xưởng thực phẩm, tín đồ làm khách sạn, thầy bói, người tối ưu kim khí, người mất trinh, bà xã bé, người mềm mỏng, bà mối, phụ tá, hình quan huyện lệnh, bạn dọn vệ sinh, tín đồ hướng dẫn, người buôn bán hàng, bạn trực tổng đài, nhân viên làm chỗ ăn uống chơi, thằng hề, ca sĩ nữ, tín đồ làm vào giới tài chính, nhân viên cấp dưới phân phối, người thất bại, tín đồ phá hoại, đàn bà đi ở.

- tướng tá mạo: Thân hình thon thả thả, đàng hoàng phong độ.

- Tính cách: vui vẻ, thân thương hòa nhã, say đắm ca hát, biện hộ vạ (miệng lưỡi), nói xấu (nói nhảm), hư hỏng, ăn uống uống.

- Thân thể: lưỡi, miệng, hầu, phổi, đờm, nước bọt

- Thời gian: mon 8 mùa thu, giờ ngày tháng năm dậu; ngày tháng năm kim, tháng ngày 2,4,9.

- Động đồ dùng : dê, đồ dùng trong ao hồ.

- Tĩnh vật: dao kim loại, những loại kim khí, nhạc khí, đồ phế thải, thiết bị thiếu các phụ tùng, dụng cụ độ ẩm thực, thực phẩm, chi phí kim loại, trang sức chế phẩm kim loại, bình có miệng, thứ phá hoại, thứ khiếm khuyết, đồ sửa chữa, vật không có đầu.

- cống phẩm (công trình xây dựng): ở phía Tây, ở ngay sát ao, công ty tường vách hỏng, quanh phong cách thiết kế ở tất cả chổ bị hỏng.

- nhà tại (gia trạch): không yên, đề phòng cãi cọ khẩu thiệt, ngày thu xem thì vui mừng, mùa hè xem tất cả tổn thất.

- Hôn nhân: ko thành, ngày thu xem hoàn toàn có thể thành lại vui, tốt cho những người chủ hôn, lợi mang lại việc hôn nhân gia đình với thiếu nữ, mùa hè xem không lợi.

- Ăn uống: làm thịt dê, thiết bị ở vào ao hồ, vị bình thường, trang bị đắng cay.

- Sinh sản: không lợi, e sợ tất cả sự tổn thai hay những sinh nhỏ gái, mùa hè xem ko lợi, đề nghị ngồi hướng tây nam.

- ước danh: cạnh tranh thành, vì chưng danh mà có tổn thất, lợi về nhậm bài toán ở phía Tây, phải làm hình quan liêu (quan tòa), chức võ, fan diễn viên, fan phiên dịch.

- Mưu vọng: khó khăn thành, trong những khi mưu đồ tất cả tổn thất, ngày thu xem bao gồm tin vui , mùa hè xem ko lợi.

- Giao dịch: rất khó có thể có lợi, đề phòng cãi vã khẩu thiệt, gồm cạnh tranh, mùa thu xem thì có ích cho giao dịch, ngày hạ xem thì không lợi.

- mong tài: ko lợi, có hại, nếu được tài thì gây ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.