Hướng Dẫn Tính Giá Hàng Nhập Khẩu (Xác Định Tỷ Giá, Có Bài Tập Ví Dụ Cụ Thể)

Nguyên tắc và phương thức xác định trị giá hải quan mặt hàng nhập khẩu được hình thức tại Khoản 4 Điều 1 Thông bốn 60/2019/TT-BTC sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông bốn số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm năm ngoái của bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu quy định về trị giá hải quan mặt hàng nhập khẩu.

Bạn đang xem: Tính giá hàng nhập khẩu

Theo đó, việc xác minh trị giá chỉ hải quan hàng nhập khẩu vâng lệnh theo nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá dưới đây:

I. Nguyên tắc xác định trị giá bán hải quan mặt hàng nhập khẩu

Trị giá hải quan mặt hàng nhập khẩu là giá thực tiễn phải trả tính mang lại cửa khẩu nhập thứ nhất được xác định bằng phương pháp áp dụng tuần trường đoản cú các phương thức từ điểm a đến điểm e khoản 2 Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC và dừng lại ở cách thức xác định được trị giá chỉ hải quan;

Trường hợp fan khai hải quan kiến nghị bằng văn phiên bản thì trình từ áp dụng cách thức trị giá bán khấu trừ và cách thức trị giá bán tính toán có thể hoán đổi mang lại nhau;

Việc xác minh trị giá chỉ hải quan liêu phải địa thế căn cứ vào bệnh từ, tài liệu, số liệu khách quan, định lượng được.

II. Các phương thức xác định trị giá chỉ hải quan sản phẩm nhập khẩu

Có 6 phương pháp xác định trị giá chỉ hải quan sản phẩm nhập khẩu bao gồm:

Phương pháp 1: Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu

Phương pháp trị giá giao dịch thanh toán của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được dụng cụ tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tứ số 39/2015/TT-BTC.

1. Trị giá bán hải quan lại của hàng hóa nhập khẩu được khẳng định theo cách thức này là trị giá thanh toán giao dịch của hàng hóa nhập khẩu.

2. Trị giá thanh toán của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu là giá thực tiễn mà người mua đã thanh toán giao dịch hay sẽ bắt buộc thanh toán cho những người bán để mua và nhập khẩu hàng hóa sau khi đã được điều chỉnh theo nguyên tắc tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông bốn này.

3. Giá thực tiễn đã thanh toán hay đang phải thanh toán giao dịch cho hàng hóa nhập khẩu là tổng số tiền mà người mua đã giao dịch hoặc sẽ yêu cầu thanh toán, theo vẻ ngoài thanh toán trực tiếp hoặc giao dịch thanh toán gián tiếp cho những người bán để mua sắm chọn lựa hóa nhập khẩu, bao hàm các khoản sau đây:

a) Giá download ghi bên trên hóa 1-1 thương mại;

b) các khoản người tiêu dùng phải giao dịch nhưng không tính vào giá cài ghi bên trên hóa đối kháng thương mại, bao gồm:

b.1) những khoản đã giao dịch hoặc vẫn phải thanh toán giao dịch (ví dụ: chi phí trả trước, tiền ứng trước mang lại hàng hóa, tiền để cọc cho vấn đề sản xuất, tải bán, vận chuyển, bảo đảm hàng hóa);

b.2) những khoản giao dịch thanh toán gián tiếp cho người bán.

c) những khoản điều chỉnh cộng và các khoản kiểm soát và điều chỉnh trừ theo luật pháp tại Điều 13, Điều 14 cùng Điều 15 Thông bốn này.

4. Trị giá thanh toán giao dịch được vận dụng nếu thỏa mãn đủ những điều khiếu nại sau:

a) Người mua không xẩy ra hạn chế quyền định giành hoặc thực hiện hàng hóa sau khoản thời gian nhập khẩu, trừ các hạn chế dưới đây:

a.1) tiêu giảm do luật pháp Việt Nam khí cụ như: các quy định về việc hàng hóa nhập khẩu đề xuất dán nhãn mác bằng tiếng Việt, sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, hoặc hàng hóa nhập khẩu nên chịu một vẻ ngoài kiểm tra trước lúc được thông quan;

a.2) giảm bớt về địa điểm tiêu thụ hàng hóa;

a.3) giảm bớt khác không ảnh hưởng đến trị giá của mặt hàng hóa.Những giảm bớt này là 1 trong những hoặc những yếu tố có liên quan trực tiếp tốt gián sau đó hàng hóa nhập khẩu, nhưng không làm tăng hoặc giảm ngay thực tế đã giao dịch hay đã phải giao dịch thanh toán cho sản phẩm & hàng hóa đó.

Ví dụ: tín đồ bán xe hơi yêu cầu người tiêu dùng ô tô không được phân phối hoặc trưng bày xe hơi nhập khẩu trước thời điểm reviews mẫu ô tô này ra thị trường.

b) giá thành hoặc việc bán sản phẩm không phụ thuộc vào vào những điều kiện hay các khoản thanh toán mà vì chưng chúng không xác định được trị giá chỉ của sản phẩm & hàng hóa cần xác định trị giá chỉ hải quan.

Ví dụ: Người chào bán định giá bán sản phẩm hóa nhập vào với điều kiện là tín đồ mua cũng biến thành mua một trong những lượng độc nhất định các hàng hóa khác nữa; ngân sách chi tiêu của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu phụ thuộc vào giá chỉ của hàng hóa khác download cùng hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp việc mua bán sản phẩm hóa hay chi tiêu của mặt hàng hóa nhờ vào vào một hay như là 1 số điều kiện, nhưng người mua tài năng liệu một cách khách quan để xác định mức độ ảnh hưởng bằng tiền giấy sự dựa vào đó thì vẫn được xem là đã thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại này; khi xác định trị giá chỉ hải quan liêu phải kiểm soát và điều chỉnh khoản tiền do ảnh hưởng của sự phụ thuộc vào đó vào trị giá chỉ giao dịch.

c) sau thời điểm bán lại, chuyển nhượng hoặc sử dụng sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu, trừ khoản phải cộng công cụ tại điểm e khoản 2 Điều 13 Thông bốn này, người tiêu dùng không phải giao dịch thêm bất kỳ khoản tiền như thế nào từ số tiền nhận được do bài toán định đoạt sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu sở hữu lại.

d) người tiêu dùng và người bán không tồn tại mối quan tiền hệ quan trọng đặc biệt hoặc nếu tất cả thì mọt quan hệ quan trọng đặc biệt đó không ảnh hưởng đến trị giá thanh toán giao dịch theo điều khoản tại Điều 7 Thông tứ này.

5. Trường hợp sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu là đồ đạc thiết bị có phần mềm điều khiển, quản lý nhập khẩu kèm theo: trị giá hải quan là trị giá bán giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu.

a) ngôi trường hợp ứng dụng điều khiển, quản lý được ghi, lưu trữ trong phương tiện đi lại trung gian để thiết đặt vào trang thiết bị thiết bị sau khi nhập khẩu:

a.1) Trường vừa lòng trị giá chỉ của phần mềm điều khiển, vận hành tách riêng với trị giá của phương tiện đi lại trung gian thì trị giá hải quan là trị giá giao dịch của sản phẩm móc đồ vật và ứng dụng điều khiển, vận hành nhập khẩu, không bao hàm trị giá chỉ của phương tiện đi lại trung gian.Cách xác định trị giá chỉ của phương tiện trung gian tiến hành theo cách thức tại khoản 6 Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ;

a.2) Trường vừa lòng trị giá chỉ của phần mềm điều khiển, quản lý không tách bóc riêng với trị giá chỉ của phương tiện đi lại trung gian thì trị giá chỉ hải quan lại là trị giá chỉ giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, quản lý và vận hành nhập khẩu, bao gồm cả trị giá chỉ của phương tiện trung gian.

b) các trường vừa lòng không cùng trị giá phần mềm điều khiển, quản lý nhập khẩu vào trị giá bán hải quan của dòng sản phẩm móc thiết bị:

b.1) phần mềm điều khiển, quản lý nhập khẩu nhằm nâng cấp, rứa thế ứng dụng điều khiển, quản lý nhập khẩu lần đầu đang được cộng vào trị giá của dòng sản phẩm móc lắp thêm nhập khẩu;

b.2) ứng dụng điều khiển, quản lý sản xuất tại nước ta để thiết đặt vào máy móc thiết bị nhập khẩu.

c) trường hợp người tiêu dùng phải thanh toán giá thành về quyền sử dụng phần mềm điều khiển, quản lý để thiết lập và quản lý máy móc đồ vật thì số tiền thực tế thanh toán mang đến quyền sử dụng ứng dụng điều khiển, vận hành phải được xem vào trị giá của dòng sản phẩm móc thứ nhập khẩu.

d) giấy tờ thủ tục khai báo, kiểm tra:

d.1) ngôi trường hợp ứng dụng điều khiển, quản lý nhập khẩu thuộc máy móc thiết bị:

d.1.1) tín đồ khai hải quan khẳng định và khai báo trị giá hải quan của dòng sản phẩm móc thiết bị, bao hàm cả trị giá phần mềm điều khiển, vận hành; xác định và khai báo trị giá hải quan của phương tiện đi lại trung gian (nếu có)trên tờ khai thương chính nhập khẩu trang thiết bị thiết bị hoặc tờ khai trị giá chỉ hải quan lại (nếu có);

d.1.2) ban ngành hải quan bình chọn và xử lý tác dụng kiểm tra theo hiện tượng tại Thông tư lý lẽ về thủ tục hải quan; kiểm tra đo lường và thống kê hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập vào và làm chủ thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

d.2) trường hợp phần mềm điều khiển, quản lý không nhập khẩu cùng máy móc thiết bị:

d.2.1) người khai hải quan tiến hành như sau:

d.2.1.1) ngôi trường hợp ứng dụng điều khiển, quản lý được nhập khẩu trước lúc nhập khẩu máy móc thiết bị, người khai thương chính khai báo, xác định trị giá phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu theo lý lẽ tại điểm a khoản này, trong những số đó tại ô “Mô tả sản phẩm hóa” bắt buộc khai báo phần mềm điều khiển, vận hành dùng mang lại máy móc đồ vật dự con kiến nhập khẩu; trên ô “Mã số mặt hàng hóa” đề nghị khai báo mã số mặt hàng hóa của dòng sản phẩm móc sản phẩm dự con kiến nhập khẩu; khẳng định và khai báo trị giá hải quan của phương tiện trung gian (nếu có)trên tờ khai nhập khẩu ứng dụng điều khiển, vận hành.Khi nhập khẩu máy móc thiết bị, trên ô “Chi huyết khai trị giá” của tờ khai nhập khẩu trang thiết bị thiết bị, người khai hải quan đề nghị ghi rõ số tờ khai nhập khẩu ứng dụng điều khiển, vận hành;

d.2.1.2) ngôi trường hợp ứng dụng điều khiển, quản lý và vận hành được nhập khẩu sau khi nhập khẩu đồ đạc thiết bị, tín đồ khai thương chính khai báo mã số, trị giá hải quan tiền của ứng dụng điều khiển, vận hành, phương tiện đi lại trung gian (nếu có)như chính sách tại điểm d.2.1.1; tại ô “Chi tiết khai trị giá”, người khai hải quan ghi rõ số tờ khai nhập khẩu đồ đạc thiết bị.

d.2.2) ban ngành hải quan liêu kiểm tra các chứng từ, tài liệu có liên quan đến trị giá ứng dụng điều khiển, quản lý nhập khẩu, phương tiện trung gian (nếu có), khai báo của người khai hải quan và cách xử lý như sau:

d.2.2.1) ngôi trường hợp bạn khai hải quan khai báo sai theo lý lẽ tại điểm d.2.1, cơ quan hải quan liêu yêu cầu người khai thương chính khai báo ơn sung, xử lý phạm luật theo quy định.Nếu bạn khai hải quan không khai báo bổ sung cập nhật trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cảm nhận yêu mong khai bửa sung, cơ sở hải quan khẳng định trị giá hải quan, ấn định thuế, thu đủ số tiền thuế, tiền lừ đừ nộp, xử lý vi phạm luật theo quy định;

d.2.2.2) trường hợp bạn khai thương chính khai báo và khẳng định trị giá theo đúng quy định trên điểm d.2.1, ban ngành hải quan chấp nhận trị giá chỉ hải quan liêu do bạn khai hải quan tự xác định, từ bỏ kê khai.

6.Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là phương tiện trung gian (carrier media)chứa đựng phần mềm ứng dụng dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu (software for data processing equipment), trị giá hải quan tiền là giá thực tế đã giao dịch hay sẽ phải thanh toán của phương tiện đi lại trung gian, không bao gồm trị giá của ứng dụng ứng dụng nếu như trên hóa đối chọi thương mại, trị giá bán của ứng dụng ứng dụng được tách bóc riêng với trị giá bán của phương tiện đi lại trung gian.

7. Hội chứng từ, tài liệu để xác minh trị giá hải quan tiền theo cách thức này bao gồm (mỗi triệu chứng từ 01 bạn dạng chụp):

a) đúng theo đồng mua bán sản phẩm hóa, hóa 1-1 thương mại;

b) chứng từ, tài liệu biểu hiện mối quan tiền hệ đặc biệt không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch thanh toán theo luật pháp tại điểm a.2 khoản 4 Điều 7 Thông tứ này khi ban ngành hải quan yêu cầu;

c) chứng từ, tài liệu tương quan đến những khoản tiền người tiêu dùng phải trả nhưng không tính vào giá download ghi trên hóa đơn thương mại (nếu tất cả khoản chi phí này);

d) bệnh từ, tài liệu liên quan đến những khoản điều chỉnh cộng (nếu có khoản điều chỉnh cộng);

đ) bệnh từ, tài liệu liên quan đến các khoản kiểm soát và điều chỉnh trừ (nếu bao gồm khoản điều chỉnh trừ);

e) chứng từ, tư liệu khác tương quan đến trị giá hải quan lại do bạn khai hải quan tự kê khai, từ bỏ xác định.”

Tham khảo: Khóa học Khai Báo Hải Quan Chuyên Sâu

Phương pháp 2: cách thức trị giá thanh toán của hàng hóa nhập khẩu kiểu như hệt

Phương pháp trị giá thanh toán của hàng hóa nhập khẩu đồng nhất được vẻ ngoài tại Điều 8 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

1. Trường phù hợp áp dụng: giả dụ không xác định được trị giá hải quan liêu theo phương pháp trị giá thanh toán quy định tại Điều 6 Thông tư này thì trị giá chỉ hải quan liêu của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được khẳng định theo phương pháp trị giá thanh toán của hàng hóa nhập khẩu tương đương hệt.

2. Phương thức trị giá thanh toán giao dịch của hàng hóa nhập khẩu hệt nhau được tiến hành như nguyên lý tại Điều 9 Thông bốn này, trong những số đó cụm trường đoản cú “hàng hóa nhập vào tương tự” được thay thế bằng nhiều từ “hàng hóa nhập khẩu tương đương hệt”.

Phương pháp 3: phương thức trị giá giao dịch của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tương tự

Phương pháp trị giá thanh toán của hàng hóa nhập khẩu tương tự như được giải pháp tại Điều 9 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

1. Trường phù hợp áp dụng: nếu như không xác định được trị giá hải quan lại theo các phương pháp quy định trên Điều 6 và Điều 8 Thông tứ này thì trị giá chỉ hải quan của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được xác định theo phương pháp trị giá giao dịch của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tương tự, với điều kiện hàng hóa nhập khẩu tương tự đã được phòng ban hải quan đồng ý xác định trị giá hải quan liêu theo phương pháp trị giá thanh toán giao dịch và gồm cùng những điều kiện mua bán, đk về thời gian xuất khẩu với hàng hóa nhập khẩu đang khẳng định trị giá chỉ hải quan liêu theo hiện tượng tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp không tìm kiếm được lô hàng nhập khẩu tương tự như có cùng đk mua bán đi với lô sản phẩm nhập khẩu đã được xác minh trị giá chỉ hải quan tiền thì gạn lọc lô sản phẩm nhập khẩu giống như khác về điều kiện mua bán, nhưng nên được điều chỉnh về cùng điều kiện mua bán.

2. Điều kiện lựa chọn lô hàng nhập khẩu tương tự: Lô hàng nhập khẩu tương tự như được lựa chọn nếu đáp ứng đủ các đk sau:

a) Điều kiện về thời gian xuất khẩu:

Lô mặt hàng nhập khẩu giống như phải được xuất khẩu đến việt nam vào cùng ngày hoặc vào khoảng thời gian 60 cách đây không lâu hoặc 60 ngày tiếp theo ngày xuất khẩu với hàng hóa nhập khẩu vẫn được khẳng định trị giá hải quan.

b) Điều kiện cài đặt bán:

b.1) Điều khiếu nại về cung cấp độ thương mại dịch vụ và số lượng:

b.1.1) Lô hàng nhập khẩu tương tự như phải tất cả cùng đk về cấp cho độ thương mại và số lượng với lô hàng nhập khẩu vẫn được xác định trị giá chỉ hải quan;

b.1.2) Nếu không tìm kiếm được lô mặt hàng nhập khẩu nêu tại điểm b.1.1 khoản này thì chọn lọc lô sản phẩm nhập khẩu gồm cùng cấp cho độ dịch vụ thương mại nhưng không giống nhau về số lượng, kế tiếp điều chỉnh trị giá thanh toán giao dịch của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tựa như về cùng số lượng với lô sản phẩm đang xác định trị giá hải quan;

b.1.3) Nếu không kiếm được lô hàng nhập khẩu nêu tại điểm b.1.1 và b.1.2 khoản này thì chọn lựa lô mặt hàng nhập khẩu không giống nhau về cấp độ thương mại nhưng cùng số lượng, kế tiếp điều chỉnh trị giá thanh toán giao dịch của lô sản phẩm nhập khẩu tựa như về cùng cấp độ dịch vụ thương mại với lô mặt hàng đang xác định trị giá hải quan;

b.1.4) Nếu không kiếm được lô hàng nhập khẩu nêu tại điểm b.1.1, b.1.2 cùng b.1.3 khoản này thì chọn lựa lô mặt hàng nhập khẩu không giống nhau cả về cung cấp độ dịch vụ thương mại và số lượng, sau đó điều chỉnh trị giá thanh toán của lô mặt hàng nhập khẩu tựa như về cùng cung cấp độ thương mại và số lượng với lô hàng đang khẳng định trị giá bán hải quan.

b.2) Điều khiếu nại về quãng con đường và cách thức vận tải, bảo hiểm:

Lô mặt hàng nhập khẩu giống như có thuộc quãng đường và cách thức vận tải, hoặc vẫn được điều chỉnh về thuộc quãng mặt đường và phương thức vận tải đường bộ với lô mặt hàng đang xác minh trị giá chỉ hải quan.

Nếu tất cả sự chênh lệch đáng chú ý về phí bảo đảm thì kiểm soát và điều chỉnh về cùng điều kiện bảo hiểm cùng với lô mặt hàng đang khẳng định trị giá chỉ hải quan.

c) lúc áp dụng phương thức trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự, nếu không tìm được hàng hóa nhập khẩu tựa như được sản xuất vì cùng một fan sản xuất hoặc fan sản xuất khác được ủy quyền thì mới có thể xét đến hàng hóa được tiếp tế bởi fan sản xuất khác và phải tất cả cùng xuất xứ.

d) Khi khẳng định trị giá hải quan tiền theo phương thức này mà khẳng định được từ nhì trị giá thanh toán giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tựa như trở lên thì sau thời điểm đã điều chỉnh về cùng điều kiện mua bán đi với lô sản phẩm đang xác minh trị giá chỉ hải quan, trị giá hải quan liêu là trị giá giao dịch thanh toán thấp nhất.

Nếu trong thời hạn làm thủ tục hải quan ko đủ tin tức lựa chọn hàng nhập khẩu tương đồng hoặc giống như với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu đang khẳng định trị giá bán hải quan thì không xác định trị giá hải quan lại cho hàng hóa nhập khẩu theo luật pháp tại Điều 8 hoặc Điều 9 Thông bốn này bắt buộc chuyển sang phương pháp tiếp theo.

3. Triệu chứng từ, tư liệu để xác minh trị giá bán hải quan lại theo cách thức này, mỗi bệnh từ 01 bạn dạng chụp, bao gồm:

a) Tờ khai thương chính của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tương tự;

b) Tờ khai trị giá hải quan của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tương tự đối với trường hợp phải khai báo tờ khai trị giá bán hải quan;

c) thích hợp đồng vận tải đường bộ của hàng hóa nhập khẩu tương tự (nếu bao gồm sự điều chỉnh giá cả này);

d) hợp đồng bảo hiểm của hàng hóa nhập khẩu tương tự (nếu bao gồm sự điều chỉnh chi phí này);

đ) Bảng giá bán hàng xuất khẩu của nhà sản xuất hoặc người bán sản phẩm ở quốc tế (nếu tất cả sự kiểm soát và điều chỉnh về số lượng, cấp độ thương mại);

e) các hồ sơ, triệu chứng từ khác liên quan đến việc xác minh trị giá hải quan.

Phương pháp 4: phương pháp trị giá bán khấu trừ

Phương pháp trị giá khấu trừ được công cụ tại Điều 10 Thông bốn số 39/2015/TT-BTC.

1. Trường phù hợp áp dụng: nếu không xác minh được trị giá chỉ hải quan theo các phương thức quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9 Thông tứ này thì trị giá bán hải quan liêu của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được khẳng định theo phương pháp trị giá khấu trừ, căn cứ vào đối kháng giá bán hàng hóa nhập khẩu, sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu hệt nhau hoặc sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tựa như trên thị trường nội địa Việt nam giới theo biện pháp tại khoản 2 Điều này cùng trừ (-)các giá cả hợp lý, roi thu được sau khi bán hàng hóa nhập khẩu.

Không áp dụng phương pháp này nếu hàng hóa được chọn lựa để xác định đơn giá thành thuộc một trong số trường phù hợp sau:

a) chưa được bán bên trên thị trường nội địa Việt nam hoặc việc bán hàng hóa không được hạch toán trên triệu chứng từ, sổ sách kế toán theo pháp luật của pháp luật về kế toán tài chính Việt Nam;

b) Có liên quan đến khoản hỗ trợ do ngẫu nhiên người nào hỗ trợ theo lao lý tại điểm d.1 khoản 2 Điều 13 Thông tư này.

2.Giá bán hàng hóa nhập vào trên thị trường việt nam được xác minh theo những bề ngoài sau:

a) Giá bán sản phẩm hóa nhập khẩu là giá thành thực tế của sản phẩm & hàng hóa đó tại thị trường Việt Nam.Trường hòa hợp không có giá cả thực tế của hàng hóa nhập khẩu cần xác định trị giá hải quan lại thì lấy giá bán thực tế của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu hệt nhau hay sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tương tự còn nguyên trạng như lúc nhập khẩu được buôn bán trên thị trường nước ta để xác định giá thành thực tế.

Hàng hóa nhập vào còn nguyên trạng như lúc nhập khẩu là sản phẩm hóa sau khoản thời gian nhập khẩu ko bị bất cứ một ảnh hưởng tác động nào làm chuyển đổi hình dạng, sệt điểm, tính chất, công dụng của hàng hóa hoặc làm cho tăng, bớt trị giá chỉ của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu.

Xem thêm: Rèm Thay Đồ Cho Studio - Trò Chơi Thay Đồ Cho Co Dau Chu Re

b) bạn nhập khẩu với người mua sắm trong nước không có mối quan liêu hệ quan trọng theo dụng cụ tại Điều 7 Thông bốn này;

c)Mức giá cả tính bên trên số lượng đẩy ra lớn nhất và đủ để hình thành đơn giá.Mức giá xuất kho tính bên trên số lượng bán ra lớn duy nhất là mức chi phí mà sản phẩm & hàng hóa đã được bán đi với số lượng tổng cộng lớn nhất trong các giao dịch bán hàng hóa ở cấp độ thương mại thứ nhất ngay sau khi nhập khẩu;

d)Hàng hóa được đẩy ra (bán buôn hoặc phân phối lẻ)vào ngày sớm nhất có thể ngay sau thời điểm nhập khẩu, dẫu vậy không chậm rãi quá 90 ngày (ngày theo lịch)sau ngày nhập vào lô sản phẩm đó.Ngày sớm nhất có thể ngay sau khi nhập khẩu là ngày hàng hóa được bán với số số lượng sản phẩm đủ để hình thành đối chọi giá (tối thiểu bởi 10% số lượng sản phẩm của sản phẩm đó vào lô mặt hàng nhập khẩu).

3. Điều kiện chọn lựa đơn giá cả trên thị phần Việt Nam:

a) Đơn giá cả trên thị trường vn phải là đơn giá cả của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu sẽ được xác định trị giá bán hải quan, sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tương đồng hoặc hàng hóa nhập khẩu tương tự, được bán nguyên trạng như lúc nhập khẩu;

b) Đơn giá cả được sàng lọc là đơn giá tương xứng với lượng hàng hóa được bán ra với số lượng lũy kế lớn nhất ở mức đủ để hình thành solo giá; sản phẩm & hàng hóa được bán ra ngay sau khi nhập khẩu, nhưng không thực sự 90 hôm sau ngày nhập khẩu của sản phẩm & hàng hóa đang được xác định trị giá bán hải quan; người mua hàng trong nước và bạn bán không tồn tại mối quan lại hệ sệt biệt.

Đơn giá

Số lượng/lần bán

Thời gian bán

Số lũy kế

900 đồng/chiếc

50 chiếc

100 chiếc

30 chiếc

20 chiếc

800 đồng/chiếc

200 chiếc

450 chiếc

250 chiếc

 

Tổng cộng:

 

550 chiếc

Trong lấy một ví dụ trên, đơn giá bán được lựa chọn để khấu trừ là 800 đồng/chiếc, tương xứng với số lượng xuất kho lớn nhất (450 chiếc), ở tại mức đủ để hình thành 1-1 giá.Đơn giá chỉ này vừa lòng các điều kiện về lựa chọn đối chọi giá bán, kia là:

- Có con số lũy kế lớn nhất (450 chiếc)trong số sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được bán ra ngay sau thời điểm nhập khẩu.

- thời gian bán là trong tầm 90 ngày kể từ ngày nhập khẩu.

4. Hiệ tượng khấu trừ:

Việc khẳng định các khoản khấu trừ phải dựa vào cơ sở những số liệu kế toán, triệu chứng từ thích hợp pháp, bao gồm sẵn với được ghi chép, đề đạt theo các quy định, chuẩn mực của kế toán tài chính Việt Nam.Các khoản được khấu trừ phải là phần đông khoản được phép hạch toán vào ngân sách chi tiêu hợp lý của khách hàng theo dụng cụ kế toán Việt Nam.

5. Những khoản được khấu trừ khỏi đơn giá cả hàng:

Các khoản được khấu trừ khỏi 1-1 giá bán sản phẩm là những chi phí hợp lý cùng lợi nhuận thu được sau khi bán hàng trên thị phần Việt Nam, bao gồm:

a) chi tiêu vận tải, phí bảo hiểm và chi phí cho các chuyển động khác liên quan đến việc vận tải đường bộ hàng hóa sau khoản thời gian nhập khẩu, thế thể:

a.1) túi tiền vận tải, phí bảo đảm và các giá cả khác liên quan đến việc vận tải hàng hóa tạo ra từ cửa ngõ khẩu nhập thứ nhất đến kho hàng của fan nhập khẩu hoặc địa điểm giao hàng trong trong nước Việt Nam;

a.2) túi tiền vận tải, phí bảo đảm và các ngân sách chi tiêu khác tương quan đến việc vận tải đường bộ từ kho hàng của tín đồ nhập khẩu trong nội địa Việt phái nam đến vị trí bán hàng, nếu fan nhập khẩu yêu cầu chịu các khoản này.

b) các khoản thuế, tầm giá và lệ phí phải nộp tại nước ta khi nhập vào và bán hàng hóa nhập vào trên thị trường trong nước Việt Nam;

c) hoả hồng hoặc ngân sách chi tiêu chung cùng lợi nhuận liên quan đến các hoạt động bán hàng hóa nhập khẩu tại Việt Nam:

c.1) ngôi trường hợp bạn nhập khẩu là đại lý bán hàng cho yêu đương nhân nước ngoài thì khấu trừ khoản hoa hồng.Nếu trong khoản huê hồng đã bao gồm các giá cả nêu tại điểm a với b khoản này thì không được khấu trừ thêm các khoản này;

c.2) Trường phù hợp nhập khẩu theo thủ tục mua đứt chào bán đoạn thì khấu trừ các khoản ngân sách chung cùng lợi nhuận: ngân sách chung và lợi nhuận phải được xem như xét một cách tổng thể khi xác định trị giá bán khấu trừ.Việc xác minh và phân bổ túi tiền chung cùng lợi nhuận đến lô hàng nhập khẩu yêu cầu được triển khai theo các quy định và chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính Việt Nam.

Chi chi phí chung bao hàm các giá thành trực tiếp, chi phí gián tiếp giao hàng cho bài toán nhập khẩu và bán sản phẩm hóa trên thị trường nội địa, như: giá cả về tiếp thị hàng hóa, giá thành về giữ giàng và bảo quản hàng hóa trước lúc bán hàng, giá thành về những hoạt động cai quản phục vụ cho vấn đề nhập khẩu và phân phối hàng.

Căn cứ để khẳng định các khoản khấu trừ là số liệu được ghi chép với phản ánh trên hội chứng từ, sổ sách kế toán của fan nhập khẩu, phù hợp với quy định, chuẩn chỉnh mực của kế toán tài chính Việt Nam.Số liệu này phải tương ứng với mọi số liệu chiếm được từ những hoạt động mua bán hàng hóa nhập khẩu cùng phẩm cấp cho hoặc thuộc chủng nhiều loại tại Việt Nam.

6. Sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu qua quy trình gia công, sản xuất thêm ngơi nghỉ trong nước được xác minh trị giá chỉ hải quan lại theo lý lẽ quy định tại khoản 1 Điều này cùng trừ đi các ngân sách chi tiêu gia công, chế tao làm tăng lên trị giá của mặt hàng hóa.Không áp dụng cách thức xác định trị giá bán hải quan chính sách tại Điều này đối với các ngôi trường hợp:

a) hàng hóa nhập khẩu sau thời điểm gia công, chế biến không thể nguyên trạng như lúc nhập khẩu với không xác minh được đúng đắn giá trị tăng lên do quy trình gia công, chế biến;

b) hàng hóa nhập khẩu sau khi gia công, sản xuất vẫn không thay đổi đặc điểm, tính chất, công dụng như lúc nhập khẩu nhưng chỉ còn là một thành phần của sản phẩm & hàng hóa được đẩy ra trên thị trường Việt Nam.

7. Hội chứng từ, tài liệu để khẳng định trị giá bán hải quan theo phương thức này bao gồm:

a) Hóa đơn bán sản phẩm hoặc hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định;

b) thích hợp đồng đại lý bán hàng nếu fan nhập khẩu là đại lý bán sản phẩm của bạn xuất khẩu.Hợp đồng này yêu cầu quy định ví dụ khoản phí tổn hoa hồng cơ mà người đại lý được hưởng, những loại ngân sách mà người đại lý phân phối phải trả;

c) phiên bản giải trình về doanh thu bán hàng và những chứng từ, sổ sách kế toán phản ánh các khoản giá cả nêu tại khoản 5 Điều này;

d) Tờ khai hải quan với tờ khai trị giá bán hải quan lại của lô mặt hàng được chọn lọc để khấu trừ;

*

Phương pháp 5: Phương pháp trị giá tính toán

Phương pháp trị giá thống kê giám sát được biện pháp tại Điều 11 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

1. Trường hợp áp dụng: ví như không khẳng định được trị giá chỉ hải quan theo các cách thức quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư này thì trị giá hải quan liêu của hàng hóa nhập khẩu được khẳng định theo phương thức trị giá tính toán.Trị giá đo lường và tính toán của hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

a) túi tiền trực tiếp để cấp dưỡng ra sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu: ngân sách chi tiêu hoặc trị giá chỉ của nguyên vật liệu, túi tiền của quá trình sản xuất hoặc vượt trình tối ưu khác được áp dụng vào thêm vào hàng nhập khẩu.Chi phí này bao hàm cả các khoản giá thành sau:

a.1) túi tiền quy định trên điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

a.2) Trị giá của các khoản giúp sức theo dụng cụ tại điểm d.1 khoản 2 Điều 13 Thông tứ này;

a.3) Chỉ tính vào trị giá hải quan lại trị giá của các khoản trợ giúp biện pháp tại điểm d.1 khoản 2 Điều 13 Thông bốn này được triển khai ở việt nam nếu bạn sản xuất chịu giá cả cho các thành phầm trợ giúp đó.

b) túi tiền chung cùng lợi nhuận gây ra trong hoạt động bán hàng hóa cùng phẩm cấp cho hoặc cùng chủng các loại với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu đang xác minh trị giá, được chế tạo ở nước xuất khẩu để bán sản phẩm đến Việt Nam.Khoản roi và giá thành chung phải được xem xét một cách tổng thể và toàn diện khi xác định trị giá tính toán.

Chi giá thành chung bao hàm tất cả các giá cả trực tiếp hay con gián tiếp của quá trình sản xuất và cung cấp để xuất khẩu sản phẩm hóa, nhưng chưa được đo lường và thống kê theo qui định nêu tại điểm a khoản này.

c) Các chi phí vận tải, bảo hiểm và các ngân sách chi tiêu có tương quan đến việc vận tải hàng hóa nhập vào theo qui định tại điểm g, điểm h khoản 2 Điều 13 Thông tứ này.

2. Căn cứ để khẳng định trị giá tính toán:

Là số liệu được ghi chép với phản ánh trên hội chứng từ, sổ sách kế toán tài chính của bạn sản xuất trừ khi các số liệu này không cân xứng các số liệu tích lũy được trên Việt Nam.Số liệu này phải tương ứng với đông đảo số liệu nhận được từ những hoạt động sản xuất, mua bán sản phẩm hóa nhập khẩu thuộc phẩm cung cấp hoặc cùng chủng một số loại do fan sản xuất trên nước xuất khẩu tiếp tế ra để xuất khẩu đến Việt Nam.

3. Ko được thực hiện việc kiểm tra hoặc yêu ước xuất trình để kiểm soát sổ sách kế toán hay bất kỳ hồ sơ nào khác của các đối tượng người dùng không cư trú trên phạm vi hoạt động Việt Nam, nhằm mục đích khẳng định trị giá tính toán quy định tại Điều này.

Việc thẩm tra những thông tin do bạn sản xuất mặt hàng hóa cung cấp phục vụ xác minh trị giá chỉ hải quan lao lý tại Điều này rất có thể được thực hiện ngoài lãnh thổ nước ta nếu được sự đồng ý của nhà cấp dưỡng và đề nghị được thông báo trước bằng văn bản cho cơ quan bao gồm thẩm quyền của nước có tương quan và được cơ quan này chấp thuận chất nhận được tiến hành bài toán thẩm tra.

4. Bệnh từ, tư liệu để xác minh trị giá chỉ hải quan tiền theo phương pháp này bao gồm:

a) bản giải trình của fan sản xuất về các giá thành nêu trên điểm a với điểm b khoản 1 Điều này có xác nhận của tín đồ sản xuất về những chứng từ, số liệu kế toán cân xứng với phiên bản giải trình này;

b) Hóa đơn bán hàng của bạn sản xuất;

c) bệnh từ về các giá thành nêu tại điểm c khoản 1 Điều này.

Phương pháp 6: Phương pháp suy luận

Phương pháp trị giá giao dịch của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được nguyên lý tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa thay đổi và bổ sung cập nhật một số điều của Thông tứ số 39/2015/TT-BTC.

1. Trường phù hợp áp dụng: trường hợp không xác minh được trị giá bán hải quan lại theo các phương thức quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông bốn này thì trị giá chỉ hải quan tiền được xác minh theo phương thức suy luận, căn cứ vào các tài liệu, số liệu bao gồm sẵn trên thời điểm khẳng định trị giá chỉ hải quan.

2. Trị giá bán hải quan theo phương pháp suy luận được xác định bằng cách áp dụng tuần từ bỏ và áp dụng các phương pháp xác định trị giá chỉ hải quan cách thức tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tứ này với dừng ngay tại phương pháp xác định được trị giá chỉ hải quan, với đk việc áp dụng phù hợp với các nguyên tắc tại khoản 3 Điều này.

3. Khi khẳng định trị giá chỉ hải quan tiền theo phương thức này, người khai thương chính và cơ sở hải quan ko được sử dụng những trị giá tiếp sau đây để xác minh trị giá bán hải quan:

a) giá cả trên thị trường trong nước Việt phái mạnh của món đồ cùng một số loại được cung ứng tại Việt Nam;

b) Giá bán hàng hóa sống thị trường trong nước nước xuất khẩu;

c) Giá bán hàng hóa nhằm xuất khẩu mang lại nước khác, chưa hẳn Việt Nam;

d) ngân sách chi tiêu sản xuất sản phẩm hóa, trừ trường hợp sử dụng các chi tiêu sản xuất hàng hóa nhập khẩu để xác minh trị giá tính toán trong cách thức trị giá chỉ tính toán;

đ) giá tham chiếu trong hạng mục hàng hóa nhập khẩu có rủi ro về trị giá bán hải quan;

e) Trị giá bán do người khai hải quan khai báo khi chưa xuất hiện hoạt động mua bán hàng hóa để nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam;

g) thực hiện trị giá bán đắt hơn trong nhị trị giá thế thế để gia công trị giá chỉ hải quan.

4. Phương pháp suy luận được xác minh như sau:

a) Vận dụng phương thức trị giá thanh toán giao dịch của hàng hóa nhập khẩu: Trường thích hợp không khẳng định trị giá hải quan tiền cho hàng hóa theo phương thức trị giá giao dịch thanh toán của hàng hóa nhập khẩu do không tồn tại chứng từ, tài liệu, số liệu định lượng về khoản điều chỉnh cộng hoặc khoản kiểm soát và điều chỉnh trừ theo pháp luật tại Điều 13, Điều 15 Thông bốn này thì áp dụng số liệu về khoản đó do tín đồ cung cấp xác thực bằng văn phiên bản cho tín đồ khai hải quan.

b) Vận dụng cách thức trị giá giao dịch thanh toán của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt hoặc sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tương tự.Nếu không có hàng hóa nhập khẩu đồng nhất hoặc hàng hóa nhập khẩu giống như được xuất khẩu đến việt nam vào cùng trong ngày hoặc trong khoảng thời gian 60 từ lâu hoặc 60 bữa sau ngày xuất khẩu của lô sản phẩm nhập khẩu vẫn được xác định trị giá hải quan tiền thì tuyển lựa những sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu hệt nhau hoặc sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tương tự được xuất khẩu vào khoảng thời hạn dài hơn, nhưng không thật 90 những năm trước hoặc 90 ngày sau ngày xuất khẩu của lô hàng đã được xác định trị giá hải quan.

c) Vận dụng phương thức xác định trị giá hải quan lại theo phương thức trị giá khấu trừ bởi một trong các cách sau đây:

c.1) trong vòng 90 ngày tính từ lúc ngày nhập khẩu nhưng không khẳng định được đối kháng giá dùng để làm khấu trừ thì lựa chọn đối kháng giá được bán ra với số lượng lũy kế béo nhất trong tầm 120 ngày kể từ ngày nhập khẩu của lô hàng được chọn lựa để khấu trừ;

c.2) Nếu không có đơn giá cả lại của chính sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu hoặc sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu như nhau hay hàng hóa nhập khẩu tương tự cho những người không có quan hệ quan trọng với người nhập khẩu thì chắt lọc đơn giá thành lại mặt hàng hóa cho những người mua có quan hệ quan trọng đặc biệt với tín đồ nhập khẩu, với đk mối quan hệ đặc trưng không ảnh hưởng đến đơn giá cả lại.

d) Trị giá chỉ hải quan của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được xác định bằng trị giá bán hải quan của hàng hóa nhập khẩu tương đồng đã được khẳng định theo phương pháp trị giá chỉ khấu trừ hoặc phương thức trị giá chỉ tính toán.

đ) Trị giá hải quan của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được xác minh bằng trị giá bán hải quan của hàng hóa nhập khẩu tương tự như đã được khẳng định theo cách thức trị giá bán khấu trừ hoặc phương pháp trị giá tính toán.

e) Trường vừa lòng không xác minh được trị giá chỉ theo nguyên tắc từ điểm a đến điểm đ khoản này, việc áp dụng các phương pháp xác định trị giá hải quan liêu được thực hiện phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, tuy vậy không được vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Chứng từ, tư liệu để xác định trị giá chỉ hải quan theo phương thức này bao hàm (mỗi triệu chứng từ 01 phiên bản chụp):

a) triệu chứng từ, tư liệu do bạn cung cấp xác nhận khoản điều chỉnh đối với trường thích hợp vận dụng cách thức trị giá thanh toán của hàng hóa nhập khẩu;

b) Tờ khai hải quan của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu hệt nhau hoặc tương tự so với trường hợp vận dụng phương thức trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương đồng hoặc hàng hóa nhập khẩu tương tự;

c) Hóa đơn bán sản phẩm của fan nhập khẩu so với trường hợp vận dụng cách thức trị giá bán khấu trừ;

đ) các chứng từ, tài liệu khác có tương quan đến việc khẳng định trị giá chỉ hải quan lại theo phương thức này (nếu có).”

Trên đây là bài share về cơ chế và cách thức xác định trị giá bán hải quan hàng nhập khẩu được soạn bời nhóm ngũ chuyên viên tại Trung trung tâm Xuất nhập khẩu Lê Ánh - solo vị giảng dạy thực tế, nâng cao về xuất nhập khẩu. Hi vọng sẽ có ích cho việc học tập và quá trình của bạn.

Nếu bạn phải trang bị thêm nghiệp vụ xuất nhập khẩu – logistics, các bạn có thể tìm hiểu thêm các khóa học xuất nhập khẩu logistics tại trung vai trung phong XNK Lê Ánh.

- GIẢM 1/2 KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH 
*
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI 
*

Công thức tính giá hàng nhập kho rõ ràng (giá gốc):

Giá nhập kho=Trị giá mua hàng hoá+chi phí cài đặt hàng

Chú ý: giá bán nhập kho được xem theo giá thực tiễn (giá gốc)

+ Nếu dn bạn thuộc đối tượng người dùng kê khai thuế GTGT theo cách thức khấu trừ: Thì giá gốc không bao gồm thuế GTGT.

+ Nếu doanh nghiệp bạn thuộc đối tượng người dùng kê khai thuế GTGT theo cách thức trực tiếp (Hóa đơn bán hàng thông thường): Thì giá gốc bao hàm cả thuế GTGT.

Dưới đây, Kế toán thủ đô hà nội sẽ đưa ra những trường hợp cụ thể để tính giá trị nhập kho

1. Phương pháp tính giá nhập kho sản phẩm & hàng hóa mua vào nước:

Giá nhâp=Giá trị trên hoá đối kháng GTGTchi mức giá vận chuyển, bỗc dỡ –các khoản tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán.

 2. Cách tính giá nhập kho sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu:

Giá nhập=Giá hàng tải (trên tờ khai hải quan)+Thuế Nhập khẩu+Thuế TTĐB+Chi phí cài hàngCác khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng mua

– Chi phí mua sắm chọn lựa gồm: (vận tải, bốc dỡ, lưu giữ kho, ngân sách chi tiêu mở thủ tục hải quan…)

– Dựa vào tờ khai hải quan tiền để xác định giá trị (dựa vào tỷ giá hạch toán ghi bên trên tờ khai) và các thuế phải chịu.

3. Cách tính giá nhập kho thành phẩm:

Những sản phẩm do doanh nghiệp nhập từ sản xuất:

– Thì giá bán nhập là giá thực tiễn sản xuất (giá thành công xưởng).

Đối với sản phẩm hoá là thuê ngoài gia công chế thay đổi thì giá nhập bao gồm:

Giá nhập=Chi mức giá gia công,chế biến+Chi mức giá vận chuyển, bốc dỡ

Ví Dụ:

LGJC18D = 267 USD/bộ x 20 bộ = 5.340 USD,

LGJC12E = 359 USD/bộ x 30 bộ = 10.770 USD.

– đưa ra phí lưu giữ kho tại Hải Phòng không thuế GTGT 10% là 1.700.000.

– bỏ ra phí vận chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội là 2.200.000 đã bao gồm GTGT 10%.

Hướng dẫn cách tính giá trị hàng nhập khẩu:

– Giá trị hàng nhập khẩu dựa trên tờ khai hải quan tiền (chưa thuế) = (5.340 + 10.770) x 22.100 = 356.031.000

– Thuế nhập khẩu = 356.031.000 x 30% = 106.809.300

– đưa ra phí lưu lại kho tại Hải Phòng (chưa thuế) = 1.700.000

– đưa ra phí vận chuyển (chưa thuế) = 2.000.000

Như vậy:

Giá trị của hàng nhập khẩu = 356.031.000 + 106.809.300 + 1.700.000 + 2.000.000 = 466.540.300

Hướng dẫn cách hạch toán hàng nhập khẩu:

Nợ TK 331 : 351.198.000

Có TK 112 : 351.198.000

Hạch toán về giá trị của hàng nhập khẩu:

Nợ TK 156 : 16.110 x 22.100 = 356.031.000

Có TK 3331 : 356.031.000

Nợ TK 156 : 16.110 x (22.100 – 21.800) = 4.833.000

Có TK 515 : 4.833.000

Hạch toán đưa ra phí thuế nhập khẩu 30% phải nộp:

Nợ TK 156 : 356.031.000 x 30% = 106.809.300

Có TK 3333: 106.809.300

Xác định Thuế GTGT 10% của lô hàng:

GTGT = (356.031.000 + 106.809.300) x 10% = 462.840.300 x 10% = 46.284.030

Chú ý: Thuế GTGT 10% tính ở trên không ghi vào giá trị của hàng hóa. Lúc nộp tiền thuế GTGT của hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào).

Nợ TK 33312: 46.284.030

Có TK 111, 112 : 46.284.030

– Khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu (khi đi nộp)

Nợ TK 1331 : 46.284.030

Có TK 33312 : 46.284.030

Hạch toán các đưa ra phí tương quan để lô hàng về kho:

– chi phí giữ kho tại Hải Phòng:

Nợ TK 156 : 1.700.000

Nợ TK 1331 : 170.000

Có TK 331 : 1.870.000

– đưa ra phí vận chuyển:

Nợ TK 156 : 2.000.000

Nợ TK 1331: 200.000

Có TK 331 : 2.200.000

Chúc các bạn thành công! Tính giá trị nhập kho hàng hóa

Các bạn muốn tìm hiểu sâu xa và tự mình hoàn toàn có thể lên được báo cáo tài chính, rất có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán tổng hợp của kế toán tài chính Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.