Điện thoại vivo x9 - thay màn hình cảm ứng vivo x9 plus chính hãng

*

*

*

*

*

*
Tới chỗ bán

Akabeila Phổ Biến Bảo Vệ TPU Ốp Lưng Điện Thoại Vivo X9 Plus 5.88 Inch M&#x
E0;u Kẹo Full Lưng Bảo Vệ C&#x
F3;

41.000 đ -41 %
*
Tới khu vực bán

Akabeila Phổ Biến Bảo Vệ TPU Ốp Lưng Điện Thoại Vivo X9 Plus 5.88 Inch M&#x
E0;u Kẹo Full Lưng Bảo Vệ C&#x
F3;

41.000 đ -41 %
*
Tới địa điểm bán

Akabeila Phổ Biến Bảo Vệ TPU Ốp Lưng Điện Thoại Vivo X9 Plus 5.88 Inch M&#x
E0;u Kẹo Full Lưng Bảo Vệ C&#x
F3;

41.000 đ -41 %
*
Tới khu vực bán

Akabeila Phổ Biến Bảo Vệ TPU Ốp Lưng Điện Thoại Vivo X9 Plus 5.88 Inch M&#x
E0;u Kẹo Full Lưng Bảo Vệ C&#x
F3;

41.000 đ -41 %
*
Tới vị trí bán

Akabeila Phổ Biến Bảo Vệ TPU Ốp Lưng Điện Thoại Vivo X9 Plus 5.88 Inch M&#x
E0;u Kẹo Full Lưng Bảo Vệ C&#x
F3;

41.000 đ -41 %
*
Tới vị trí bán

Akabeila Phổ Biến Bảo Vệ TPU Ốp Lưng Điện Thoại Vivo X9 Plus 5.88 Inch M&#x
E0;u Kẹo Full Lưng Bảo Vệ C&#x
F3;

41.000 đ -41 %
*
Tới vị trí bán

Akabeila Phổ Biến Bảo Vệ TPU Ốp Lưng Điện Thoại Vivo X9 Plus 5.88 Inch M&#x
E0;u Kẹo Full Lưng Bảo Vệ C&#x
F3;

41.000 đ -41 %
*
Tới khu vực bán

Akabeila Phổ Biến Bảo Vệ TPU Ốp Lưng Điện Thoại Vivo X9 Plus 5.88 Inch M&#x
E0;u Kẹo Full Lưng Bảo Vệ C&#x
F3;

41.000 đ -41 %
*
Tới khu vực bán

Akabeila Phổ Biến Bảo Vệ TPU Ốp Lưng Điện Thoại Vivo X9 Plus 5.88 Inch M&#x
E0;u Kẹo Full Lưng Bảo Vệ C&#x
F3;

41.000 đ -41 %
*
Tới vị trí bán

Akabeila Phổ Biến Bảo Vệ TPU Ốp Lưng Điện Thoại Vivo X9 Plus 5.88 Inch M&#x
E0;u Kẹo Full Lưng Bảo Vệ C&#x
F3;

41.000 đ -41 %
*
Tới vị trí bán

Akabeila Phổ Biến Bảo Vệ TPU Ốp Lưng Điện Thoại Vivo X9 Plus 5.88 Inch M&#x
E0;u Kẹo Full Lưng Bảo Vệ C&#x
F3;

41.000 đ -41 %
*
Tới địa điểm bán

Akabeila Phổ Biến Bảo Vệ TPU Ốp Lưng Điện Thoại Vivo X9 Plus 5.88 Inch M&#x
E0;u Kẹo Full Lưng Bảo Vệ C&#x
F3;

41.000 đ -41 %
*
Tới vị trí bán

Akabeila Phổ Biến Bảo Vệ TPU Ốp Lưng Điện Thoại Vivo X9 Plus 5.88 Inch M&#x
E0;u Kẹo Full Lưng Bảo Vệ C&#x
F3;

41.000 đ -41 %
*
Tới chỗ bán

UFlaxe ốp điện thoại Vivo X9 X9S X20 Plus Ốp lưng si&#x
EA;u mỏng chống va đập chống rơi vỡ Bọc điện thoại mềm bề mặt vải thiều 01PW Lazada
Mall

38.752 đ -52 %
*
Tới chỗ bán

UFlaxe ốp điện thoại Vivo X9 X9S X20 Plus Ốp lưng si&#x
EA;u mỏng chống va đập chống rơi vỡ Bọc điện thoại mềm bề mặt vải thiều 01PW Lazada
Mall

38.752 đ -52 %
*
Tới nơi bán

UFlaxe ốp điện thoại Vivo X9 X9S X20 Plus Ốp lưng si&#x
EA;u mỏng chống va đập chống rơi vỡ Bọc điện thoại mềm bề mặt vải thiều 01PW Lazada
Mall

38.752 đ -52 %
*
Tới nơi bán

UFlaxe ốp điện thoại Vivo X9 X9S X20 Plus Ốp lưng si&#x
EA;u mỏng chống va đập chống rơi vỡ Bọc điện thoại mềm bề mặt vải thiều 01PW Lazada
Mall

38.752 đ -52 %
*
Tới chỗ bán

UFlaxe ốp điện thoại Vivo X9 X9S X20 Plus Ốp lưng si&#x
EA;u mỏng chống va đập chống rơi vỡ Bọc điện thoại mềm bề mặt vải thiều 01PW Lazada
Mall

38.752 đ -52 %
*
Tới địa điểm bán

UFlaxe ốp điện thoại Vivo X9 X9S X20 Plus Ốp lưng si&#x
EA;u mỏng chống va đập chống rơi vỡ Bọc điện thoại mềm bề mặt vải thiều 01PW Lazada
Mall

38.752 đ -52 %
*
Tới địa điểm bán

UFlaxe ốp điện thoại Vivo X9 X9S X20 Plus Ốp lưng si&#x
EA;u mỏng chống va đập chống rơi vỡ Bọc điện thoại mềm bề mặt vải thiều 01PW Lazada
Mall

38.752 đ -52 %
*
Tới địa điểm bán

UFlaxe ốp điện thoại Vivo X9 X9S X20 Plus Ốp lưng si&#x
EA;u mỏng chống va đập chống rơi vỡ Bọc điện thoại mềm bề mặt vải thiều 01PW Lazada
Mall

38.752 đ -52 %
*
Tới khu vực bán

UFlaxe ốp điện thoại Vivo X9 X9S X20 Plus Ốp lưng si&#x
EA;u mỏng chống va đập chống rơi vỡ Bọc điện thoại mềm bề mặt vải thiều 01PW Lazada
Mall

38.752 đ -52 %
*
Tới địa điểm bán

UFlaxe ốp điện thoại Vivo X9 X9S X20 Plus Ốp lưng si&#x
EA;u mỏng chống va đập chống rơi vỡ Bọc điện thoại mềm bề mặt vải thiều 01PW Lazada
Mall

38.752 đ -52 %
*
Tới vị trí bán

UFlaxe ốp điện thoại Vivo X9 X9S X20 Plus Ốp lưng si&#x
EA;u mỏng chống va đập chống rơi vỡ Bọc điện thoại mềm bề mặt vải thiều 01PW Lazada
Mall

38.752 đ -52 %
*
Tới khu vực bán

UFlaxe ốp điện thoại Vivo X9 X9S X20 Plus Ốp lưng si&#x
EA;u mỏng chống va đập chống rơi vỡ Bọc điện thoại mềm bề mặt vải thiều 01PW Lazada
Mall

38.752 đ -52 %
*
Tới vị trí bán

Ốp lưng d&#x
E0;nh cho điện thoại Vi
Vo X9 Viền dẻo TPU h&#x
EC;nh Ph&#x
ED;a Sau C&#x
F4; G&#x
E1;i - Mẫu 10 - Vi
Vo X9

59.000 đ
*
Tới vị trí bán

Ốp lưng d&#x
E0;nh mang lại điện thoại Vi
Vo X9 Viền dẻo TPU h&#x
EC;nh Ph&#x
ED;a Sau C&#x
F4; G&#x
E1;i - Mẫu 05 - Vi
Vo X9

59.000 đ
*
Tới khu vực bán

Ốp lưng d&#x
E0;nh mang lại điện thoại Vi
Vo X9 Viền dẻo TPU h&#x
EC;nh Hoa Bồ C&#x
F4;ng Anh - Mẫu 04 - Vi
Vo X9

59.000 đ
*
Tới chỗ bán

Ốp lưng d&#x
E0;nh mang lại điện thoại Vi
Vo X9 Viền dẻo TPU h&#x
EC;nh Ph&#x
ED;a Sau C&#x
F4; G&#x
E1;i - Mẫu 01 - Vi
Vo X9

59.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Ốp lưng d&#x
E0;nh cho điện thoại Vi
Vo X9 Viền dẻo TPU h&#x
EC;nh Ph&#x
ED;a Sau C&#x
F4; G&#x
E1;i- Mẫu 03 - Vi
Vo X9

59.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Ốp lưng d&#x
E0;nh mang lại điện thoại Vi
Vo X9 Viền dẻo TPU h&#x
EC;nh Hoa Bồ C&#x
F4;ng Anh - Mẫu 10 - Vi
Vo X9

59.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Ốp lưng d&#x
E0;nh mang đến điện thoại Vi
Vo X9 Viền dẻo TPU h&#x
EC;nh Hoa Bồ C&#x
F4;ng Anh - Mẫu 08 - Vi
Vo X9

59.000 đ

Thông tin về dien thoai vivo x9

*

Đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; tai nghe Mox
Pad X9: Thiết kế đẹp, &#x
E2;m thanh hay!

Nhìn về toàn diện tai nghe Moxpad X9 vẫn đang còn hơi hướng xây dựng như chũm hệ sản phẩm cũ vì chưng sự dễ dàng nhưng vẫn sở hữu hồ hết nét hiện tại đại. Thuộc khám phá chi tiết về review dòng sản phẩm này sau đây.

Bạn đang xem: Điện thoại vivo x9

*

C&#x
F3; n&#x
EA;n n&#x
E2;ng cấp từ điện thoại Vivo V23 Pro l&#x
EA;n Vivo V25 Pro kh&#x
F4;ng?

*

Điện thoại Vivo Y01 gi&#x
E1; b&#x
E1;n 2,99 triệu đồng c&#x
F3; t&#x
ED;nh năng g&#x
EC; đặc biệt?vivo

*

So s&#x
E1;nh Vivo V23e v&#x
E0; Vivo V21 5G: Đ&#x
E2;u l&#x
E0; sự lựa chọn đ&#x
E1;ng mua hơn?

Vivo V21 5G cùng Vivo V23e số đông là đông đảo smartphone của phòng Vivo cài đặt camera selfie cực tốt thị trường. Trong khi, Vivo V21 5G là một biến thể cao cấp của mẫu V21 thì V23e là model giá cả phải chăng của mẫu Vivo V23. Vậy khi để lên trên bàn cân đối chiếu thì đâu bắt đầu là lựa chọn giỏi hơn cho người dùng?
*

4 triệu c&#x
F3; n&#x
EA;n mua điện thoại Vivo Y21 năm 2022 kh&#x
F4;ng?

Mẫu điện thoại thông minh giá phải chăng Vivo Y21 sau rộng một năm trình làng có còn đáng download nữa tuyệt không? thuộc đánh giá cụ thể điện thoại Vivo Y21 ngay sau đây.
*

So s&#x
E1;nh điện thoại Vivo X80 v&#x
E0; Vivo X80 Pro: Sự kh&#x
E1;c biệt l&#x
E0; g&#x
EC;?

Bộ song Vivo X80 với Vivo X80 Pro là hai chủng loại điện thoại thời thượng được Vivo đầu tư khá chỉn chu, cài đặt nhiều ưu điểm từ thiết kế, camera mang đến hiệu năng. Trong nội dung bài viết này, hãy cùng công ty chúng tôi so sánh Vivo X80 với Vivo X80 Pro giúp thấy chúng bao hàm điểm gì khác biệt nhé.
*

So s&#x
E1;nh Vivo X70 Pro Plus v&#x
E0; i
Phone 13 Pro Max: Vivo liệu c&#x
F3; “đủ tầm” đọ sức với Apple?

Vivo X70 Pro Plus và i
Phone 13 Pro Max các là hầu như sản phẩm nổi bật của Vivo và Apple. Tuy nhiên, dù smartphone Vivo được trang bị những tính năng lôi kéo nhưng liệu gồm “đủ tầm” đọ mức độ với Apple? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu vấn đáp qua bài so sánh hai thiết bị sau đây nhé.
*

Kinh nghiệm chọn sở hữu điện thoại Vivo U10 cũ

Bạn đã tìm tìm một mẫu Vivo U10 cũ nhưng chưa biết cách để chọn cài đặt được sản phẩm tốt. Nội dung bài viết sau đây vẫn mách bạn tay nghề chọn tải Vivo điện thoại U10 cũ giúp bạn thuận lợi lựa lựa chọn hơn nhé.

Xem thêm: Phao Cơ Không Ngắt Nước - Phải Khắc Phục Như Thế Nào

*

So s&#x
E1;nh Vivo v23 v&#x
E0; Vivo V23e: Đ&#x
E2;u l&#x
E0; sản phẩm ph&#x
F9; hợp nhất với bạn?

Bạn vẫn phân vân chưa chắc chắn chọn sản phẩm nào thân Vivo V23e với Vivo V23? bài viết sẽ so sánh hai sản phẩm này để giúp đỡ bạn sàng lọc được một dòng điện thoại phù hợp với nhu yếu sử dụng và năng lực tài chính của mình nhé.
*

Vivo U10 giống Vivo n&#x
E0;o nhất?

Vivo U10 như là Vivo nào tốt nhất là câu hỏi nhận được sự quan tâm, chăm chú của đông đảo người dùng hiện nay. Để giải đáp thắc mắc này, công ty chúng tôi mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.
*

Chất lượng camera của Vivo X80 Pro c&#x
F3; tốt kh&#x
F4;ng?

Với các camera khủng, chất lượng ảnh chụp và đoạn phim từ điện thoại Vivo X80 Pro đều cực kỳ xuất sắc.
*

So s&#x
E1;nh điện thoai di động Samsung Galaxy S5 v&#x
E0; Galaxy S6

Cùng xem ngoài xây cất Samsung đã nâng cấp những gì bên trên Galaxy S6 so với người tiền nhiệm Galaxy S5
- Được sửa chữa, thay thế sửa chữa HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ toàn cục linh kiện phần cứng (bao bao gồm cả màn hình, cảm ứng, camera, vân tay, nguồn,...) và phụ kiện vày LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT trong thời hạn từ 06-12 tháng.- 1 đối một trong các 30 ngày (Tiêu chuẩn)- 1 đổi 1 trong 45 ngày (Đối cùng với gói V-care)- 1 đổi một trong 12 tháng (đối với gói Vcare 1 đổi 1)- Giá đồ vật chưa bao gồm Giá gói bảo hành vàng
Hệ điều hành: Đang cập nhật
Màn hình:Đang cập nhật
Bộ vi xử lý:Đang cập nhật
RAM:Đang cập nhật
Bộ lưu giữ trong: Đang cập nhật
Camera chính:Đang cập nhật
Camera phụ:Đang cập nhật
Dung lượng pin:Đang cập nhật
1 đổi một trong các vòng 3 mon tất cả lỗi vị máy phát sinh,HOÀN TIỀN 7 NGÀY MIỄN PHÍ VỚI BẤT KỲ LÝ bởi vì GÌ.Bảo hành thay thế sửa chữa từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 với sản phẩm cũ, đến tháng 12 với máy mới (không bao hàm nguồn , màn hình , faceid)
1 đổi một trong những vòng 6 tháng tất cả lỗi do máy tạo ra với sản phẩm cũ lẫn lắp thêm mới,HOÀN TIỀN 7 NGÀY MIỄN PHÍ VỚI BẤT KỲ LÝ vì GÌ.Bảo hành sửa chữa thay thế từ tháng thứ 6 cho đến tháng 12 cùng với máy mới (bao có cả nguồn , screen , faceid)
1 đổi 1 trong vòng 12 tháng toàn bộ lỗi do máy tạo ra với lắp thêm cũ lẫn thứ mới,HOÀN TIỀN 7 NGÀY MIỄN PHÍ VỚI BẤT KỲ LÝ vì chưng GÌ.
Tri ân người tiêu dùng giảm một nửa gói Vcare 1 đổi 1 cho toàn bộ mặt hàng, đảm bảo toàn diện sản phẩm công nghệ cả rơi vỡ vạc (lần đầu)Bảo hành 1 đổi một trong các vòng 12 tháng cho tất cả phụ kiện mua / tặng tại atlantis.edu.vnƯu đãi tiết kiệm ngân sách thêm 500k khi thanh toán qua Kredivo
ĐỊA CHỈ tải HÀNG

TP. Hồ Chí Minh

27 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Q.9174 Cao Thắng, P.11, Q.10
Hệ điều hành: Đang cập nhật
Màn hình:Đang cập nhật
Bộ vi xử lý:Đang cập nhật
RAM:Đang cập nhật
Bộ ghi nhớ trong: Đang cập nhật
Camera chính:Đang cập nhật
Camera phụ:Đang cập nhật
Dung lượng pin:Đang cập nhật
*
Vận chuyển cả nước
*
1 đổi một trong 30 ngày
*
giá chỉ chuẩn, không sốc giá
*
bảo hành máy 12 mon
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x