Bình nước năng lượng mặt trời, tại sao nên mua máy nước nóng năng lượng mặt trời

Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 160L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 160L Gold..

Bạn đang xem: Bình nước năng lượng mặt trời

-32% 9.860.000 đ 6.750.000 đ


*

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 160 Lít Classic 58-15

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160LK..

-20% 8.999.000 đ 7.210.000 đ


*
*

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 160L 58 - 16 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 160L dò..

-16% 8.950.000 đ 7.510.000 đ


*
*

Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 120L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 120L Eco..

-31% 6.830.000 đ 4.700.000 đ


*

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 180 Lít Classic 58-18

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180LK..

-19% 9.999.000 đ 8.090.000 đ


*
*

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1818 25 TNSS 190L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 190 lít
M&atild..

-24% 11.490.000 đ 8.750.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 150L-70 Classic

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150LK..

-20% 9.199.000 đ 7.400.000 đ


Bình Nước Nóng Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 200L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 200L Eco..

-35% 11.600.000 đ 7.500.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1815 25 TNSS 160L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 160 lít
M&atild..

-28% 10.390.000 đ 7.520.000 đ


Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 140L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 140L Gold..

-32% 8.840.000 đ 6.050.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1820 25 TNSS 210L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 210 lít
M&atild..

-28% 13.390.000 đ 9.610.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 130 Lít Classic 58-12

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 130LK..

-21% 8.299.000 đ 6.530.000 đ


Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 180L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180L Gold..

-35% 11.530.000 đ 7.450.000 đ


Máy Nước Nóng Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 180L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180L Eco..

-36% 9.830.000 đ 6.280.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ferroli Ecosun 200L

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli 200LLoại b&igr..

-29% 14.960.000 đ 10.600.000 đ


Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 140L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 140L Eco..

-31% 7.570.000 đ 5.210.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 250 Lít Classic 58-24

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 250LK..

-16% 12.499.000 đ 10.470.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 140L 58 - 14 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 140LB&e..

-16% 8.190.000 đ 6.870.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 200L 58 - 20 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 200L dò..

-17% 11.020.000 đ 9.160.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1810 25 TNSS 116L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 116 lít
M&atild..

-34% 8.390.000 đ 5.560.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 180L 58 - 18 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 180L dò..

-17% 9.770.000 đ 8.120.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TITAN Gold 200L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 200L Titan..

-35% 14.700.000 đ 9.550.000 đ


Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 160L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 160L Eco..

-31% 8.400.000 đ 5.790.000 đ


Máy Nước Nóng Thái Dương Năng Sơn Hà TITAN Gold 180L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180L Titan..

-35% 13.760.000 đ 8.910.000 đ


Thái Dương Năng Sơn Hà 300L-58 Gold

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 300L Gold..

-39% 19.200.000 đ 11.630.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1824 25 TNSS 250L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 250 lít
M&atild..

-22% 15.690.000 đ 12.310.000 đ


Bình Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ferroli Ecosun 160L

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli 160LLoại b&igr..

-29% 11.924.000 đ 8.450.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành Platium 300 Lít Tấm Phẳng

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L Platium..

-14% 26.450.000 đ 22.740.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston KAIROS 200L Tấm Phẳng

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 200L tấm phẳng..

-29% 41.770.000 đ 29.700.000 đ


Bình Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 215 Lít Classic 58-21

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215LK..

-17% 11.599.000 đ 9.610.000 đ


Bình Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1812 25 TNSS 132L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 132 lít
M&atild..

-32% 9.590.000 đ 6.530.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 360L-70 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 360L Vigo..

-18% 24.599.000 đ 20.070.000 đ


Bình Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1828 25 TNSS 300L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 300 lít
M&atild..

-22% 17.690.000 đ 13.820.000 đ


Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 240L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 240L Gold..

-35% 14.800.000 đ 9.620.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 210 Lít Classic 70-14

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 210LK..

-17% 11.909.000 đ 9.910.000 đ


Bình Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ferroli Ecosun 180L

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli 180LLoại b&igr..

-29% 13.282.000 đ 9.410.000 đ


Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 200L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 200L Gold..

-35% 13.160.000 đ 8.500.000 đ


Máy Nước Nóng Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 240L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 240L Eco..

-35% 13.100.000 đ 8.460.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành Platium 220 Lít Tấm Phẳng

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 220L Platium..

-15% 22.150.000 đ 18.820.000 đ


Thái Dương Năng Sơn Hà TITAN Ống Dầu 180L Ø58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180L Titan ống ..

-35% 14.600.000 đ 9.490.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 315L-70 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 315L Vigo..

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chăm Sóc Hoa Thuoc Duoc, Hướng Dẫn Trồng Và Chăm Sóc Hoa Thược Dược

-19% 22.399.000 đ 18.160.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 300 Lít Classic 70-20

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300LK..

-15% 16.000.000 đ 13.670.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành Platium 150 Lít Tấm Phẳng

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150L Platium..

-17% 16.950.000 đ 14.080.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 300 Lít Classic 58-28

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300LK..

-16% 13.799.000 đ 11.600.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 180L-58 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160L Vigo..

-22% 13.099.000 đ 10.170.000 đ


Bình Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ferroli Ecotop 150L

BÌNH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DẠNG TẤM, TIỆN SỤC RỬA, DỄ LẮP ĐẶT, TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNGTận dụng ..

-13% 21.250.000 đ 18.530.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 215L-58 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215L Vigo..

-21% 15.599.000 đ 12.250.000 đ


Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 300L-58 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L Vigo..

-20% 18.999.000 đ 15.200.000 đ


Máy nước nóng năng lượng mặt trời là gì?

Máy nước nóng năng lượng mặt trời là một thiết bị được sử dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời để làm nóng nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Máy nước nóng năng lượng mặt trời hoạt động bởi một bộ thu hút ánh sáng mặt trời và sau đó làm nóng nước trong bình.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời

Bộ phận thu nhiệt: Trên thị trường hiện nay có 3 loại Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không, Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống dầu, Máy nước nóng năng lượng mặt trời loại tấm phẳngBộ phận giữ nhiệt (hay còn gọi là bình bảo ôn): Là bộ phận lưu trữ nước nóng và nước lạnh. Đây là bộ phận quyết định thời gian lưu trữ được nước nóng dài hay ngắn và thường cũng là quyết định giá thành sản phẩm.Chân máy: Bộ phận này để đỡ bộ phận thu nhiệt và giữ nhiệt được vững chắc, thường sẽ có 2 loại chân cho mái bằng và mái nghiêngBộ phận hỗ trợ điện: Bộ phận này thường có nhiều ở phía Bắc sẽ nấu nước khi không có ánh nắng mặt trời không phải máy nào cũng có và thường không đi kèm.Nguyên lý hoạt động: Bộ phận thu nhiệt có nhiệm vụ thu nhiệt từ ánh sáng mặt trời làm nóng nước sau đó nước nóng được lưu trữ ở bình bảo ôn.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời loại nào tốt nhất?

Trên thị trường hiện có 3 loại bình năng lượng mặt trời chính, đó là máy nước nóng năng lượng mặt trời chân không, bình năng lượng mặt trời ống dầu và nóng lạnh năng lượng mặt trời tấm phẳng. Mỗi loại sẽ có cấu tạo, nguyên lý hoạt động và những ưu nhược điểm riêng biệt khác nhau, trong đó:

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động gồm nhiều ống thủy tinh chân không được gắn trực tiếp vào các lỗ thông hơi trên thân bồn nước nóng. Ưu điểm máy có giá thành khá rẻ, giữ nhiệt lâu, an toàn khi sử dụng và thân thiện với môi trường. Nguyên lý hoạt động của máy cũng khá đơn giản. Nhược điểm hiệu quả sử dụng kém khi không có nắng, dễ bám bụi bẩn, rong rêu dẫn đến hiệu quả hoạt động của máy sẽ không được cao.Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống dầu: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động gồm nhiều ống dầu được gắn trực tiếp vào các lỗ thông hơi trên thân bồn nước nóng. Ưu điểm bạn có thể sử dụng máy ngay cả khi không có nắng. Việc sử dụng ống dầu giúp khả năng hấp thụ nhiệt hiệu quả, thời gian làm nóng nhanh hơn. Nhược điểm mức giá của máy khá cao, hiện nay một máy nước nóng dạng ống dầu thường có chi phí cao hơn máy nước nóng dạng ống chân không khoảng 2-3 triệu đồng.Máy nước nóng năng lượng mặt trời tấm phẳng: Cấu tạo nguyên lý hoạt động gồm các tấm phẳng hấp thụ nhiệt bên trên được bảo vệ bằng một lớp kính cường lực cao cấp và một hệ thống điều khiển quá trình bơm nước. Ưu điểm bạn có thể thoải mái lắp đặt nó ở bất cứ vị trí nào trên mái nhà. sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. Nhược điểm giá thành một máy nước nóng năng lượng mặt trời loại tấm phẳng hiện nay rất cao.

Có nên mua máy nước nóng bình năng lượng mặt trời không?

Giá điện mỗi ngày một tăng khiến người tiêu dùng yêu thích hơn việc sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên. Với ưu điểm sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào và phong phú từ mặt trời chắc chắn sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho gia đình bạn và đặc biệt là hoàn toàn thân thiện với môi trường. Chính vì thế máy nước nóng năng lượng mặt trời là một giải pháp tối ưu mà bạn nên cân nhắc sử dụng.

Bình nước nóng năng lượng mặt trời hãng nào tốt?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hãng máy nước nóng năng lượng mặt trời từ chính hãng đến hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng nên TDM sẽ liệt kê 10 hãng được khách hàng lựa chọn nhất:

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Megasun
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Bình Minh
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Matsuno
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Osaka
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sun
Life

Nhưng để xếp cái nào tốt nhất còn phụ thuộc vào dòng nào, loại nào ở từng hãng. Đại lý Tuấn Đức thì chọn ra 5 thông dụng nhất, uy tín nhất và thông dụng trên thị trường nhất từ thứ tự 1 -> 5 trên bảng thống kê sau.

Mua máy nước nóng năng lượng mặt trời ở đâu chính hãng giá rẻ?

TDM Tuấn Đức hiện đang phân phối các thương hiệu nước nóng lạnh năng lượng mặt trời sau: Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành (phía bắc là Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân Á), Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà, Máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ, Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston (Ý), Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli (Ý). Với 3 showroom chính của TDM tại TPHCM, Hà Nội và Bình Dương hỗ trợ khách hàng trên toàn Việt Nam giao hàng tận nơi, tại nhà.

Hiện nay trên thị trường rất nhiều thương hiệu bình nóng năng lượng mặt trời khác nhau và không ít thương hiệu nhái, giả các thương hiệu nổi tiếng, uy tín. Để phân biệt và mua được sản phẩm chính hãng đối với quý khách hàng cũng sẽ rất khó khăn vì sản phẩm này cũng khó phân biệt được. Nên quý khách phải lưu ý chọn đại lý của hãng, tránh mua những website giả hay nhái hãng sẽ dễ bị mua hàng giả và khó bảo hành về sau.

Sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời hay năng lượng điện sẽ cho hiệu quả tốt hơn? Đây chắc chắn là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm hiện nay khi có nhu cầu cần sử dụngnước nóng. Và để làm rõ vấn đề này chúng ta cùng phân tích từng loại máy nhé!


*

Máy nước nóng năng lượng mặt trời chính hãng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời là gì?

Máy nước nóng năng lượng mặt trời được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam trong những năm gần đây bởi sự tiện lợi, an toàn và tiết kiệm.

Máy năng lượng Mặt Trờihay còn được gọi là bình nước nóng hay bồn nước nóng năng lượng mặt trời, là thiết bị được dùng để tạo ra nước nóng (đun nước) bằng cách biến đổi quang năng thành nhiệt năng.Đây là sản phẩm được khuyên dùng hiện nay vì thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Cấu tạo của máy nước nóng năng lượng mặt trời

Bộ phận thu nhiệt

Dựa vào bộ phận thu nhiệt mà máy nước nóng năng lượng mặt trời sẽ được chia làm 3 loại khác nhau, cụ thể như:

Bộ phận thu nhiệt sử dụng ống chân không. Bộ phận thu nhiệt sử dụng ống dầu. Máy nước nóng có bộ phận thu nhiệt loại tấm phẳng và được bảo vệ bằng một lớp kinh cường lực.

Bộ phận giữ nhiệt (bình bảo ôn)

Đây là bộ phận quan trọng trong máy nước nóng năng lượng mặt trời, có tác dụng lưu trữ nước nóng và nước lạnh để phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng. Vì vậy, khách hàng sẽ không phải lo về việc không đủ nước nóng để sử dụng khi cần thiết.

Nguyên lý hoạt động

Loại máy nước nóng năng lượng mặt trời này hoạt động dựa trên nguyên lý đối lưu (biến đổi quang năng thành điện năng).

Khi có ánh nắng mặt trời, bộ phận thu nhiệt của máy sẽ hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trờiđể làm nóng nước và tích trữ lại trong bồn chứa để khách hàng có thể sử dụng bất cứ khi nào khi có nhu cầu.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời có bao nhiêu loại?

*

Bồn nước nóng dạng ống và dạng tấm pin phẳng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời được chia thành 3 loại chính sau đây:

Máydạng ống dầu:Máy sẽ hấp thụ nhiệt và làm nóng dầu có trong ống. Sau đó làm nóng nước qua phần đầu của thanh dẫn nhiệt được cắm vào bình bảo ôn.

Máy dạng ống chân không: Loại bình nước nóng này cũng hoạt động dựa trên nguyên lý đối lưu tự nhiên tương tự loại ống dầu. Máy dạng tấm pin phẳng: Loại máy này khá hiện đại. Để hoạt động được ngoài bình chứa và bộ phận hấp thụ nhiệt thì còn phải có thêm hệ thống bơm và hệ thống điều khiển. Để làm nóng nước trong bồn chứa, nước phải được đưa đến tấm pin phẳng sau đó đưa ngược trở lại bồn nhờ vào hệ thống ống nối. Cứ thế vòng tuần hoàn diễn ra liên tục cho đến khi đạt đến nhiệt độ đã được thiết lập sẵn.

Ưu điểm của máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời với nhiều tính năng vượt trội đang ngày càng được sử dụng rộng rãi và thay thế dần những loại máychạy bằng điện năng khác trên thị trường.

Sở dĩ loại máy này được ưa chuộng như vậy là vì có nhiều ưu điểm nổi trội, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người sử dụng:

Tiết kiệm thời gian, chi phí

Đây là lợi ích thiết thực nhất giúp cho sản phẩm này ngày càng đến gần với người tiêu dùng hơn.

Sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời bạn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho việc chi trả điện năng tiêu thụ hằng tháng. Vì máy chỉ hấp thụ năng lượng mặt trời để làm nóng nước chứa bên trong mà không cần phải dùng đến điện năng.

Ngoài ra, nước được làm nóng sẽ được trữ trong bồn và bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào cần mà không phải mất thời gian chờ làm nóng nước.

An toàn tuyệt đối cho người sử dụng

Nước được làm nóng trong máychỉ với nhiệt năng được hấp thụ từ mặt trời mà không qua chất kích thích nào nên đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, nguồn nước được chứa trong bình bảo ôn cũng không bị biến đổi hoặc bị đóng rong rêu vì bình được làm từ chất liệu cao cấp nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời.

Đa dạng dung tích, giá thành hợp lý

Một trong những ưu điểm giúp cho các sản phẩm được sử dụng nhiều hiện nay chính là loại máy này được sản xuất với nhiều dung tích khác nhau nên có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng đa dạng của người tiêu dùng.

Cũng chính vì có nhiều dung tích khác nhau nên giá bình nước nóng năng lượng mặt trời cũng rất đa dạng, tùy vào điều kiện tài chính mà người dùng có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp.

Ngoài ra sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời cũng là cách thức thiết thực để bảo vệ môi trường.

So sánh máy nước nóng năng lượng Mặt Trời và năng lượng điện

Máy năng lượng Mặt Trời

Máy nước nóng năng lượng điện

- Dung tích lớn, đa dạng về dung tích.

- Dung tích nhỏ, khó đáp ứng được nhu cầu sử dụng lớn.

- Kích thước lớn, chiếm nhiều diện tích, lắp đặt kỳ công.

- Kích thước nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng.

- Vẫn hoạt động tốt khi không có điện.

- Không hoạt động được nếu mất điện.

- Giá sản phẩmcao hơn bình nước nóng năng lượng điện nhưng trong quá trình sử dụng người dùng không phải mất chi phí chi trả điện năng.

- Phải mất phí tiền điện hằng tháng.

Mỗi loại máy sẽ có những ưu, nhược điểm riêng nhưng mục đích chung của chúng vẫn là đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hi vọng qua bài viết này, Quý Khách có thể hiểu rõ hơn về công dụng sự tiện ích của máy nước nóng năng lượng mặt trời. Quý Khách có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc bên dưới để được hỗ trợ tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.