THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5

25.04.2016

 

ANH NGỮ QUỐC TẾ ATLANTIS

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 1/5

 

Nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương,  Giải phóng Miền Nam & Quốc tế Lao động năm 2016, tất cả các lớp đang học tại Trung tâm được nghỉ lễ như sau:

- Giỗ Tổ Hùng Vương: nghỉ 1 ngày thứ Bảy (16/04/2016)

- Giải phóng Miền Nam & Quốc tế Lao động: nghỉ 2 ngày thứ Bảy (30/04/2016)  và Chủ nhật (01/05/2016) 

Sau lễ, các lớp học lại bình thường. 

 

 

 

Đăng ký khóa học
Hình Ảnh

Facebook