Các Chủ Đề Thuyết Trình Tiếng Anh, Chủ Đề Thuyết Trình Tiếng Anh Thú Vị 2023

Bạn sắp tất cả bài diễn giả tiếng Anh tại doanh nghiệp nhưng phân vân nên truyền sở hữu thế nào đến lưu loát, chăm nghiệp? bạn có nhu cầu mọi người tập trung lắng nghe và tán dương đông đảo gì bạn nói? bạn sẽ làm được điều đó nếu các bạn nắm lòng 70 chủng loại câu thuyết trình giờ Anh như chuyên gia dưới đây của TOPICA Native.

Bạn đang xem: Các chủ đề thuyết trình tiếng anh

1. Chỉ dẫn thuyết trình bằng tiếng Anh

Theo cách thức chung vào giao tiếp, bao gồm cả tiếng Anh giao tiếp sự lặp lại là có mức giá trị. Trong số bài thuyết trình, bao gồm một nguyên tắc vàng về việc lặp lại:

Nói đông đảo gì các bạn sẽ nói
Nói điều ấy ra
Sau đó nói lại mọi gì bạn vừa nói

Vậy miêu tả tiếng Anh là gì? kết cấu bài diễn đạt tiếng Anh sẽ như thế nào? cùng TOPICA tò mò nhé! kết cấu bài diễn đạt tiếng Anh thường bao gồm 3 phần: Phần giới thiệu, phần nội dung chủ yếu và phần kết thúc.

1.1. Phần giới thiệu

“All good presentations start with a strong introduction” – bài xích thuyết trình giỏi có phần khởi đầu bài thuyết trình bởi tiếng Anh gây ấn tượng với fan nghe. Chúng ta cũng có thể tham khảo một vài cách khởi đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa và tuyệt hảo dưới đây.

a) Giới thiệu bản thân Good morning/afternoon everyone/ladies & gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều số đông người/quý vị và các bạn) Hi, everyone. I’m Marc Hayward. Good khổng lồ see you all. (Chào mọi người. Tôi là Marc Hayward. Vô cùng vui được gặp tất cả các bạn) It’s a pleasure to lớn welcome the President there. (Thật vinh hạnh được đón nhận vị chủ tịch ở đây) On behalf of Bee Company. I’d like to welcome you. My name’s Mike. (Thay mặt doanh nghiệp Bee. Chào mừng phần đa người. Tên tôi là Mike)I’m … , from /. (Tôi là…, cho từ…)Let me introduce myself; my name is …, thành viên of group 1 (Để tôi từ giới thiệu, tên tôi là…, là thành viên của nhóm 1.)b) ra mắt chủ đề thuyết trình I plan to say a few words about… (Tôi dự tính nói vài ba lời về…) I’m going to talk about… (Tôi vẫn nói về…) The subject of my talk is… (Chủ đề cuộc nói chuyện của tôi là…)Today I am here lớn present khổng lồ you about ….(Tôi sống đây hôm nay để trình diễn với chúng ta về…)I would like to present to you ….(Tôi muốn trình diễn với các bạn về …)As you all know, today I am going khổng lồ talk lớn you about ….(Như chúng ta đều biết, từ bây giờ tôi sẽ thương lượng với các bạn về…)I am delighted lớn be here today to lớn tell you about…(Tôi khôn cùng vui được xuất hiện ở đây hôm nay để đề cập cho chúng ta về…)

TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần đụng “điểm loài kiến thức”, giúp gọi sâu với nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Tăng kĩ năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng 200 giờ thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cao 4 khả năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế trường đoản cú National Geographic Learning với Macmillan Education.


c) trình làng sơ lược bố cục tổng quan bài thuyết trình My talk will be in three parts. (Bài nói của tôi gồm 3 phần) I’ve divided my presentation into three parts. (Tôi chia bài bác thuyết trình của chính bản thân mình thành 3 phần) In the first part… (Phần đầu là…) Then in the second part… (Sau đó ở vị trí giữa…) Finally, I’ll go on to talk about… (Phần cuối tôi sẽ nói về…) I’ll start with…then…next…finally… (Tôi bước đầu với…sau kia là…tiếp theo đến…cuối thuộc là…)My presentation is divided into x parts. (Bài biểu lộ của tôi được chia ra thành x phần.)I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with (Tôi sẽ bước đầu với/ Đầu tiên tôi đang nói về/ Tôi sẽ mở đầu với)then I will look at …(Sau đó tôi vẫn chuyển mang lại phần)Next,… (tiếp theo) & finally…(cuối cùng)d) reviews cách để câu hỏi Please interrupt if you have any questions. (Hãy ngừng tôi lại nếu bạn có câu hỏi) If there’s anything you’re not clear about, feel không tính tiền to stop me và ask any questions. (Nếu chúng ta chưa hiểu ở đâu, hãy thoải mái và dễ chịu dừng tôi lại với đặt câu hỏi) After my talk, there will be time for a discussion and any questions. (Kết thúc phần trình bày, sẽ sở hữu thời gian để luận bàn và để câu hỏi) I’d be grateful if you could leave any questions to lớn the end. (Tôi hết sức vui nếu như bạn đặt câu hỏi khi bài bác thuyết trình kết thúc)

Ví dụ về phần bắt đầu bài biểu lộ tiếng Anh:

Respected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students!

Like every year, we have gathered here once again to lớn celebrate the annual function of our college and today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc. This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students.

1.2. Phần văn bản chính

Kết thúc phần giới thiệu, bạn sẽ chuyển qua phần đặc biệt nhất là phần nội dung chính. Hãy đọc các mẫu mã câu dưới đây để thể hiện bài bác thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp như chuyên gia nhé!


*

Lựa lựa chọn mẫu câu đúng mực giúp các bạn thuyết trình bởi tiếng Anh xuất sắc hơn


a) Liên kết những phần riêng rẽ lẻ, cách chuyển ý trong bài bác thuyết trình tiếng Anh Now let’s move khổng lồ / turn lớn the first part of my talk which is about… (Bây giờ, hãy đưa sang phần đầu của bài bác trình bày, về vấn đề…) So, first… (Vì vậy, trước tiên là…) to begin with… (Hãy ban đầu với…) Now I’d lượt thích to look at…(Bây tiếng tôi ý muốn xem xét…) This leads me lớn my next point…(Điều này dẫn tôi đến vụ việc kế tiếp…) That completes/concludes… (Đó là kết thúc/ kết luận về…) That’s all I want lớn say (Đó là những gì tôi muốn nói) Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi sẽ trình diễn về…) So now we come to the next point, which is… (Bây giờ họ sẽ mang đến với phần tiếp theo, về…) Now I want to lớn describe… (Bây giờ tôi muốn diễn đạt về…) Let’s turn to lớn the next issue… (Hãy mang đến với sự việc tiếp theo) I’d now lượt thích to change direction and talk about… (Bây giờ tôi muốn thay đổi định hướng cùng nói về…)b) si mê sự triệu tập của người nghe I’m going khổng lồ let you in on a secret… (Tôi đã nói cho mình về một túng bấn mật…) You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể bạn đã biết về nó, dẫu vậy trong ngôi trường hợp bạn chưa, thì…) Because time is tight, you may want to consider. (Vì thời gian eo hẹp, bạn cũng có thể muốn coi xét…) Here’s what’s most important about this for you. (Đây là phần quan trọng nhất giành riêng cho bạn) Why you need khổng lồ know bout… (Tại sao bạn cần hiểu rõ về…) Let me bottom-line this for you. (Hãy để tôi gạch men dưới điều này cho bạn) You may want khổng lồ write this next part down. (Bạn hoàn toàn có thể muốn biên chép phần tiếp theo) If you’re only going lớn remember one thing, it should be… (Nếu chúng ta chỉ ý muốn ghi nhớ một điều, điều đó nên là…) If you’re only going to bởi vì one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ ý muốn làm một thứ, điều đó hãy là…)c) yêu cầu tín đồ nghe This graph shows you about… (Đồ thị này cho chính mình thấy về…) Take a look at this…(Hãy xem loại này…) If you look at this, you will see…(Nếu các bạn nhìn vào đó, các bạn sẽ thấy…) This chart illustrates the figures… (Biểu thiết bị này minh họa những số liệu về…) This graph gives you a breakdown of… (Biểu vật này cung cấp cho mình về…)

1.3. Phần kết thúc

Cuối cùng, hãy kết lại bài thuyết trình một biện pháp thật ấn tượng và rõ ràng. Phần hoàn thành thường gồm những: kết luận, tóm tắt, cảm ơn, mời để câu hỏi, thảo luận. Dưới đó là một số cách dứt bài thuyết trình bởi tiếng Anh.

a) Kết luận, tóm tắt Okay, that ends the third part of my talk. (Đã kết thúc phần trình bày thứ 3 của tôi) That’s all I want lớn say about… (Đó là tất cả những gì tôi ao ước nói về…) khổng lồ sum up/conclude. (Để cầm tắt, kết luận) I’d lượt thích to end by emphasizing the main points. (Tôi mong muốn kết thúc bằng cách nhấn bạo dạn những điểm chính) I’d lượt thích to over with a summary of the main points. (Tôi muốn hoàn thành với một phiên bản tóm tắt các điểm chính) Well, I’ve covered the points that I needed to present today. (Tôi đã bao quát những điểm nhưng tôi cần trình bày hôm nay)b) Cảm ơn I’d lượt thích to thank you for taking time out lớn listen to my presentation. (Tôi cảm ơn các bạn vì đang dành thời gian lắng nghe bài xích thuyết trình của tôi.) Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vày sự lắng nghe/sự chú ý của bạn) Many thanks for coming. (Cảm ơn rất nhiều vì đang đến)Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn chúng ta đã lắng nghe/ tập trung)Thank you all for listening, it was a pleasure being here today. (Cảm ơn vớ cả chúng ta vì đang lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.)Well that’s it from me. Thanks very much. (Vâng, phần của mình đến đấy là hết. Cảm ơn hết sức nhiều.)Many thanks for your attention. (Cảm ơn rất nhiều vì sự triệu tập của bạn.)May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã vô cùng tập trung.)c) Mời để câu hỏi, thảo luận Now we have half an hour for questions and discussion. (Bây giờ chúng ta có nửa giờ để đặt câu hỏi và thảo luận) So, now I’d be very interested to hear your comments. (Bây giờ đồng hồ tôi rất háo hức để nghe comment của các bạn) và now if there are any questions, I would be pleased khổng lồ answer them. (Và nếu bây chừ có câu hỏi nào, tôi khôn cùng sẵn lòng để giải đáp chúng)

TOPICA Native
X – học tiếng Anh trọn vẹn “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần chạm “điểm con kiến thức”, giúp hiểu sâu với nhớ vĩnh viễn gấp 5 lần. Tăng tài năng tiếp thu và triệu tập qua những bài học cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cao 4 tài năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.


2. Bí quyết chọn nhà đề diễn tả tiếng Anh thú vị

Chọn chủ đề là một phần quan trọng của vượt trình chuẩn chỉnh bị. Điều quan trọng là phải gồm một nhà đề tương xứng nhất với các bạn và mang về sự hứng thú đối với người nghe. Bởi khi chúng ta có chủ đề thuyết trình tốt kết phù hợp với cách trình bày tiếng Anh độc đáo thì bài bác thuyết trình của bạn sẽ hoàn hảo hơn đấy.

Chọn một chủ đề mà bạn biết. Trình bày một chủ đề không thuộc nghành nghề chuyên môn của công ty không hề dễ dàng dàng, vị vậy chớ tự để mình vào tình huống khó khăn đó. Nhà đề của người tiêu dùng phải là thứ chúng ta đam mê cùng sẽ không khiến khó khăn cho chính mình để truyền cài đặt thông điệp của mình. Bằng phương pháp này, các bạn sẽ có cách thuyết trình bằng tiếng Anh ham mê sự ân cần của khán giả hơn.Chọn một chủ đề cân xứng với trả cảnh: Chủ đề nên phù hợp với trả cảnh. Trường hợp đó là một trong bài miêu tả học thuật, thì nó phải mang ý nghĩa giáo dục. Tránh các chủ đề gây tranh cãi và đi ngược lại với kịch bạn dạng và đối tượng.Chọn một công ty đề cân xứng với khán giả: Tương tác với khán giả của bạn bằng cách chọn một công ty đề được không ít người nghe biết và say mê sự hiếu kỳ của họ. Bạn có thể làm điều này bằng phương pháp kiểm tra nhân khẩu học của khán giả. Nếu bạn định diễn giả trong một tờ học, thì rất bao gồm thể các bạn sẽ có người theo dõi chủ yếu đuối là sinh viên đại học và giáo sư của bạn. Tìm kiếm điều gì này mà giáo sư của bạn và chúng ta cùng lớp của doanh nghiệp nói thông thường sẽ đam mê nghe về với lấy xúc cảm từ điều đó. Chọn một nhà đề thỏa mãn nhu cầu mục đích của bài thuyết trình: Nếu bạn có ý định thuyết phục cùng giải trí, thì hãy chọn một chủ đề rất có thể thực hiện được mục đích đó. Hãy để bài xích thuyết trình của bản thân mình để lại những cân nhắc đọng lại trong lòng người theo dõi và nếu làm được vậy thì bài bác thuyết trình của người tiêu dùng đã trả thành các bước của nó.

3. Video rèn luyện kỹ năng thuyết trình giờ đồng hồ Anh

Các bạn cũng có thể tham khảo một số clip dưới đây để nâng cấp kỹ năng biểu thị tiếng Anh theo công ty đề của chính mình nhé!

Nói về vấn đề môi trường thiên nhiên bằng tiếng Anh

Nói về việc du ngoạn một mình bởi tiếng Anh

4. Các bài thuyết trình bằng tiếng Anh mẫu

Để giúp các bạn có được bài bài mô tả hoàn hảo cũng giống như ứng dụng linh hoạt những câu thuyết trình bởi tiếng Anh sinh sống trên. TOPICA sẽ ra mắt đến bạn 3 mẫu biểu diễn tiếng Anh mà lại các chúng ta cũng có thể tham khảo.

Topic 1: Family

Hello everyone, today I’m happy lớn introduce khổng lồ you about my family. My family includes my mother, father and my little sister. Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, & concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic & seeks to bởi vì things that relate lớn art. She loves to lớn cook và is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house & is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us và holds himself responsible for our family’s wellbeing.

Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic cảm biến of mom. Art and crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent mix of frowns & smiles, she is indeed the little demon of our house.

Topic 2: Success

Respected Principal, Respected Professors và Dear Fellow Students!

Like every year, we have gathered here once again to lớn celebrate the annual function of our college & today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc.

This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students. I have been given the opportunity khổng lồ host the programme this year và I am pretty enthusiastic lớn address everyone as this may be my last interaction with many of you.

Well, emotions apart, I would lượt thích to utilise this platform to tóm tắt some secrets of success with you all. So far success for you must be lớn successfully complete the assignments on time, attend the lectures, never miss classes, maintain required attendance, give semester exams và of course lớn fair well in the exams.

But life in reality is a bigger sea; in fact it’s an ocean, which you will have to swim across. Sometimes life may hit you as hard as a brick does; but don’t thảm bại hope. Always believe that those who don’t give up can only meet the success ultimately. But if I ask you khổng lồ define success, many of you must say ‘its name, fame, recognition, big house, car, fat bank balance, etc.’

But I would say, the interpretation of success may change from person to lớn person. The ultimate success is happiness and satisfaction. It’s important that you pursue your passion và love.

Don’t follow other’s dream; instead follow your goals and dreams. For you are not someone else; you have your identity and capacity và work accordingly in order to achieve the real success.

I can understand that many of you must not even have decided about your career goals. Some of you might go for further studies, some may join the corporate world và some of you may join your family business.

Each option would come with its own prospects and challenges. You must only concentrate on your activities & must not imagine the consequences.

Xem thêm: Cách đệm piano điệu slow rock piano, tự học piano

Don’t get disheartened, if you fail initially, instead keep trying. Remember that your mistakes give you valuable lessons in the end & also help you choose the right path.

We have heard about several stories in our childhood such as the ‘story of ant, who tries to lớn climb the mountain’ or ‘slow & steady wins the race’ & many more. The moral of all these stories is common that you should keep trying until you succeed & no matter you are slow but if you are steady, you are certainly going khổng lồ win.

I won’t say that life is a race & you should beat others to lớn win. Instead, you must try khổng lồ remain grounded even when you succeed. You guys are the future of our nation; you must also try khổng lồ fulfil your social responsibilities so that the next generation can follow your footsteps. Today, we need people who are successful yet considerate. You have the ability to introduce changes và bring revolution in every field.

So stay focused & follow your journey towards success. Thank You!

Topic 3: Unemployment speech (chủ đề thất nghiệp)

Respected Managers and Dear Colleagues!

As the increasing threat of recession is looming over our heads, it has become necessary khổng lồ talk about it at least amongst our fraternity. We all know that our co-employees are being laid off due lớn the scarcity of work & the dwindling financial condition of our organization. It’s a time that needs khổng lồ be handled with utmost patience and ingenuity.

We never know that one day while walking through the office, any of us may be told by our manager, “Sorry, but it’s your last day in the office today”.

Now you all must have started contemplating what you will vì chưng then, how you will make money & run your family. So let’s face this situation with dexterity và smartness.

Giới thiệu một vài bài mô tả mẫu bởi Tiếng Anh theo chủ đề cho chúng ta tham khảo


Topic 1: FamilyHello everyone, today I’m happy khổng lồ introduce khổng lồ you about my family.My family includes my mother, father & my little sister.Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, & concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic and seeks to bởi vì things that relate to art. She loves to cook và is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s wellbeing.Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic cảm ứng of mom. Art & crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns & smiles, she is indeed the little demon of our house.

*

Bài dịch:

Xin chào số đông người, từ bây giờ tôi rất vui được ra mắt với chúng ta về mái ấm gia đình tôi.Gia đình tôi bao gồm mẹ, phụ vương và em gái của tôi.


Hãy bắt đầu với bà mẹ tôi, bà ấy kiểu như như bất kể một người chị em khác. Yêu thương thương, quan tâm và quan liêu tâm, nhưng lại khi bà ấy tức giận, bà khôn xiết nghiêm ngặt. Chị em tôi là người thiên hướng nghệ thuật và thẩm mỹ và luôn cố gắng làm hầu như việc tương quan đến nghệ thuật. Bà ấy đam mê nấu ăn uống và rất sáng tạo trong vấn đề đó. Bà ấy giống như cái mỏ neo của nơi ở của shop chúng tôi và chắc hẳn rằng là đụng lực cho gia đình của bọn chúng tôi!

Cha tôi là căn cơ của mái ấm gia đình chúng tôi. Ông khá chắc nịch nhưng cũng khá linh hoạt. Bố chịu trách nhiệm về toàn bộ các cách thức trong nhà của chúng tôi. Tất cả tình yêu thương với việc làm vườn, ông đã đầu tư rất nhiều thời hạn vào việc thay đổi kỹ thuật làm cho vườn. Tía tôi là fan khá đuối tay. Ông yêu thương vớ cả chúng ta và luôn có nhiệm vụ về hạnh phúc của gia đình mình.

Cuối thuộc nhưng không thua kém phần quan trọng, bạn tinh nghịch, và bé bỏng người trong gia đình cửa hàng chúng tôi là em gái của tôi. Là người nhỏ nhất trong gia đình, may mắn luôn luôn ở bên cạnh nó. Nó được trời phú cho một nụ cười của một thiên thần, nó cũng khá được thừa hưởng trọn thiên hướng thẩm mỹ và nghệ thuật của mẹ. Thẩm mỹ và hàng bằng tay thủ công luôn si sự chú ý của nó nhiều thời gian nhất trong ngày. Mếm mộ trang trí tòa nhà của cửa hàng chúng tôi với một bộ mặt cau mày và niềm vui thường xuyên, nó thực thụ là tiểu quỷ của gia đình tôi.

Topic 2: SuccessBài thuyết trình mẫu bằng tiếng Anh về việc thành công dành cho sinh viên năm cuốiRespected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students!Like every year, we have gathered here once again khổng lồ celebrate the annual function of our college và today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc. This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students.

I have been given the opportunity lớn host the programme this year & I am pretty enthusiastic khổng lồ address everyone as this may be my last interaction with many of you. Well, emotions apart, I would lượt thích to utilise this platform to mô tả some secrets of success with you all. So far success for you must be to lớn successfully complete the assignments on time, attend the lectures, never miss classes, maintain required attendance, give semester exams & of course lớn fair well in the exams. But life in reality is a bigger sea; in fact it’s an ocean, which you will have to lớn swim across. Sometimes life may hit you as hard as a brick does; but don’t thua thảm hope. Always believe that those who don’t give up can only meet the success ultimately. But if I ask you to lớn define success, many of you must say ‘its name, fame, recognition, big house, car, fat bank balance, etc.’ But I would say, the interpretation of success may change from person to lớn person. The ultimate success is happiness & satisfaction. It’s important that you pursue your passion & love. Don’t follow other’s dream; instead follow your goals và dreams. For you are not someone else; you have your identity và capacity & work accordingly in order lớn achieve the real success.

I can understand that many of you must not even have decided about your career goals. Some of you might go for further studies, some may join the corporate world and some of you may join your family business. Each option would come with its own prospects và challenges. You must only concentrate on your activities & must not imagine the consequences. Don’t get disheartened, if you fail initially, instead keep trying. Remember that your mistakes give you valuable lessons in the end and also help you choose the right path. We have heard about several stories in our childhood such as the ‘story of ant, who tries khổng lồ climb the mountain’ or ‘slow and steady wins the race’ và many more. The moral of all these stories is common that you should keep trying until you succeed and no matter you are slow but if you are steady, you are certainly going to lớn win.

I won’t say that life is a race and you should beat others khổng lồ win. Instead, you must try lớn remain grounded even when you succeed. You guys are the future of our nation; you must also try khổng lồ fulfil your social responsibilities so that the next generation can follow your footsteps. Today, we need people who are successful yet considerate. You have the ability to lớn introduce changes & bring revolution in every field. So stay focused and follow your journey towards success.Thank You!

Bài dịch:Kính thưa ngài Hiệu trưởng, những giáo sư kính yêu và các bạn học sinh thân mến!Giống như những năm, cửa hàng chúng tôi đã tập họp lại trên đây một lần nữa để dự buổi lễ kỷ niệm hàng năm của trường và từ bây giờ là ngày ở đầu cuối của lễ kỷ niệm, bọn họ có rất nhiều chuyển động vui vẻ bao gồm cả ăn uống uống, khiêu vũ, tụ tập, v.v. Thời nay càng trở nên đặc biệt quan trọng hơn với họ vì đó là năm cuối của các sinh viên năm cuối.

Tôi đã làm được trao thời cơ để tổ chức triển khai chương trình năm nay và tôi rất mong ước gửi tới tất cả mọi người vì đây có lẽ rằng là cuộc trò chuyện sau cùng của tôi với rất nhiều bạn. Về tình cảm, tôi muốn dùng điều đó để share một số kín của thành công xuất sắc với tất cả các bạn. Cho tới nay, thành công của người sử dụng là hoàn thành tốt bài tập đúng hạn, tham dự các bài giảng, không khi nào bỏ học, bảo trì việc tới trường cần thiết, tham dự kỳ thi học tập kỳ và tất yếu thực hiện công bằng trong kỳ thi. Nhưng cuộc sống trong thực tiễn là một biển lớn cả mênh mông hơn; thực tế đó là một trong đại dương, mà các bạn sẽ phải bơi lội qua. Đôi khi cuộc sống có thể đập vào các bạn như một viên gạch; nhưng lại đừng thất vọng. Hãy luôn tin rằng những người không từ quăng quật mới hoàn toàn có thể đạt được thành công cuối cùng. Cơ mà nếu tôi yêu ước bạn xác định thành công, nhiều bạn có thể nói về ‘tên tuổi, sự nổi tiếng, sự công nhận, có nhà lầu, xe cộ hơi, số dư bank khủng, …’ cơ mà tôi vẫn nói rằng, việc trình diễn về sự thành công xuất sắc có thể đổi khác từ người này sang người khác. Thành công ở đầu cuối là sự sung sướng và sự hài lòng. Điều quan trọng là bạn theo đuổi đam mê và tình yêu của mình. Đừng theo đuổi cầu mơ của fan khác; thay vì chưng theo đuổi phương châm và cầu mơ của chính bạn. Bởi vì bạn không phải là người khác; các bạn có danh tính và năng lực của bản thân mình và thao tác làm việc để có được thành công thực sự.

Tôi hiểu rằng đa số chúng ta thậm chí chưa phải quyết định về phương châm nghề nghiệp của mình. Một số chúng ta có thể đi học thêm nữa, một số rất có thể gia nhập vào thế giới doanh nghiệp cùng một số chúng ta cũng có thể tham gia kinh doanh cùng gia đình. Mỗi tuyển lựa sẽ mang về triển vọng và thử thách riêng. Các bạn chỉ phải tập trung vào các hoạt động của mình với không được tưởng tượng kết quả. Đừng ngán nản, nếu ban sơ bạn thất bại, hãy liên tục cố gắng. Hãy nhớ rằng ở đầu cuối thì những sai lầm mang đến cho chính mình các bài học kinh nghiệm quý giá với cũng giúp bạn chọn đúng nhỏ đường. Họ đã nghe về một số câu chuyện trong thời ấu thơ của mình, chẳng hạn như ‘câu chuyện về kiến cố gắng leo lên núi’ hoặc ‘chậm và chắc thành công cuộc đua’ với nhiều hơn thế nữa. Lý tưởng của toàn bộ những câu chuyện này nhìn tổng thể đều về việc bạn nên liên tiếp cố gắng cho tới khi bạn thành công và không tồn tại vấn đề gì nếu như bạn đang lờ đờ nhưng nếu bạn ổn định, bạn chắc chắn là sẽ giành chiến thắng.

Tôi sẽ không còn nói rằng cuộc sống là một cuộc đua và bạn nên vượt qua người khác để giành chiến thắng. Nuốm vào đó, chúng ta phải tiếp tục cố gắng ngay cả khi bạn thành công. Chúng ta là sau này của quốc gia chúng ta; các bạn cũng phải cố gắng thực hiện trách nhiệm xã hội của chính bản thân mình để nỗ lực hệ tiếp theo có thể tiếp bước bước chân của bạn. Hôm nay, họ cần những người thành công nhưng mà vẫn quan lại tâm. Bạn có công dụng giới thiệu những biến hóa và đem về cuộc phương pháp mạng trong phần lớn lĩnh vực. Do vậy, hãy triệu tập và theo dõi và quan sát hành trình của bạn hướng tới thành công.Cảm ơn bạn!

*
atlantis.edu.vn EPT: đánh giá và nhận xét trình độ giờ đồng hồ Anh

Topic 3: Unemployment speech (chủ đề thất nghiệp)Respected Managers and Dear Colleagues!As the increasing threat of recession is looming over our heads, it has become necessary to talk about it at least amongst our fraternity. We all know that our co-employees are being laid off due to lớn the scarcity of work & the dwindling financial condition of our organization. It’s a time that needs to be handled with utmost patience & ingenuity.

We never know that one day while walking through the office, any of us may be told by our manager, “Sorry, but it’s your last day in the office today”. Now you all must have started contemplating what you will vị then, how you will make money và run your family. So let’s face this situation with dexterity and smartness. However, before we engage in a conversation or discussion, please allow me to lớn deliver a concise speech on unemployment so that you have an insight into the things and thereafter are able to evaluate your own circumstances with the situation of the masses. Trust me; it will give you a lot of encouragement lớn brave the situation boldly.

There are mainly three forms of unemployment – labor class, who is illiterate, educated people without being technically qualified and lastly technical people, such as engineers. Let us know about them one by one.

With labor class, the situation is such that they have to constantly look for employment opportunities as they earn wages on a daily basis; hence they club themselves at a particular place to lớn be able khổng lồ obtain regular employment somewhere. In this precarious situation, sometimes they are able to find employment & sometimes not. But they have habituated themselves khổng lồ survive in the latter condition even though it is frustrating at times for them too when they are unable khổng lồ meet their basic requirements of food và clothing. Situation is quite similar for the city laborers also as they manage lớn get seasonal employment in some big farm or field, which help them to lớn survive.

As the population of literate people is growing day by day, the government is unable to lớn accommodate them at the workplaces. Already our educated youth is discontented with the incompetent wages given to them and the threat of unemployment leaves them even more frustrated. It is quite unfortunate that they are made to meander through the dark roads. Since they don’t possess any practical experience or technical expertise, they only end up looking for clerical jobs, which are not enough lớn accommodate the growing number of literate people.

Then those who possess technical qualification get even more frustrated because they are unable to find a good job at par with their academic qualification. Since the number of people acquiring technical expertise is increasing day by day, therefore even they get caught in the trap of unemployment. It’s good that more và more people are educating themselves and are also going for higher educational levels too; but sadly the government is proving inefficient to offer them good employment opportunities. Hence, the growing anger và frustration in our youth has become so evident these days.

But instead of increasing our frustration, we should think of combating this situation, may be through generating self-employment opportunities and channelizing our energy in that direction. In this manner, the grave problem of unemployment can be tackled lớn a great extent. That’s all I have lớn say.Thank You!

Bài dịch:Thưa ngài quản lý và chúng ta đồng nghiệp thân mến!

Khi mối doạ dọa tăng thêm của suy thoái đang dần dần rõ rệt bên trên đầu của chúng ta, nó sẽ trở thành quan trọng để nói về nó, tối thiểu là giữa tình cảm đồng đội chúng ta. Bọn họ đều biết rằng các đồng nghiệp của bọn họ đang bị loại bỏ do sự thiếu công việc và triệu chứng tài bao gồm suy yếu hèn của tổ chức chúng ta. Đó là khoảng thời gian cần được xử lý với sự kiên nhẫn và khéo léo.

Chúng ta không lúc nào biết rằng một ngày trong những lúc đi qua văn phòng, bất kỳ ai trong chúng ta có thể được người thống trị nói, “Rất tiếc, nhưng đây là ngày sau cuối của anh trong văn phòng ngày hôm nay”. Hiện giờ tất cả các bạn phải đã bắt đầu tính toán gần như gì bạn sẽ làm sau đó, các bạn sẽ làm nắm nào nhằm kiếm tiền và nuôi sống mái ấm gia đình bạn. Do vậy, hãy đương đầu với tình huống này với sự khôn khéo và thông minh. Tuy nhiên, trước khi chúng ta tham gia vào cuộc nói chuyện hoặc thảo luận, hãy cho phép tôi chỉ dẫn một bài diễn văn ngắn về thất nghiệp để chúng ta có một cái nhìn thâm thúy về những điều này và sau đó hoàn toàn có thể đánh giá yếu tố hoàn cảnh của riêng chúng ta với tình trạng của chung. Tin tôi đi; nó vẫn cung cấp cho mình rất những sự khích lệ để kiêu dũng đối phó với tình trạng một bí quyết rõ ràng.

Có hầu hết là ba hiệ tượng thất nghiệp – tầng lớp lao động, những người mù chữ, những người có trình độ chuyên môn học vấn mà không tồn tại năng lực và sau cuối là những người dân có năng lực, ví dụ như kỹ sư. Hãy để chúng ta tìm đọc về từng dạng một nhé.

Với lớp lao động, tình trong khi vậy mà người ta phải liên tiếp tìm kiếm cơ hội việc làm khi chúng ta vẫn kiếm được tiền lương cơ bạn dạng hàng ngày; cho nên họ tự tụ tập tại một nơi ví dụ để rất có thể kiếm được việc làm thường xuyên. Trong trường hợp bấp bênh này, thỉnh phảng phất họ rất có thể tìm được việc làm và nhiều khi không. Mà lại họ đã quen tồn tại với nhau trong triệu chứng thứ nhì mặc dù nhiều khi cũng khiến bực mình đến họ khi chúng ta không thể đáp ứng nhu cầu các nhu yếu cơ bản về thực phẩm và quần áo. Tình hình khá giống với người lao động tp khi họ kiếm được việc làm thời vụ ở một số trang trại hoặc cánh đồng lớn, góp họ sinh sống sót.

Khi dân số của tín đồ được huấn luyện đang phát triển từng ngày, cơ quan chính phủ không thể tiếp nhận họ tại địa điểm công sở. Tuổi teen có học thức không chấp nhận với chi phí lương không cân xứng với năng lực mà họ vẫn thừa nhận và mối đe dọa của thất nghiệp khiến họ càng bế tắc hơn. Khá rủi ro khi họ có tác dụng quanh teo thêm những con đường tăm tối. Vì chưng họ không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế hoặc trình độ chuyên môn nào, bọn họ chỉ dấn tìm kiếm các công việc giấy tờ, thứ cảm thấy không được để đáp ứng nhu cầu số lượng ngày càng tăng của bạn qua đào tạo.

Sau đó, những người có trình độ năng lượng kỹ thuật thậm chí còn thuyệt vọng hơn vày họ không thể tìm được một quá trình tốt ngang bởi với trình độ học vấn của họ. Vì con số người có chuyên môn kỹ thuật đang tăng thêm từng ngày, cho nên vì vậy họ bị vướng vào cái bẫy thất nghiệp. Thật giỏi khi ngày càng có nhiều người vẫn tự học tập và cũng trở nên đạt được trình độ học vấn cao hơn; tuy thế thật đáng bi tráng khi cơ quan chỉ đạo của chính phủ đang minh chứng vô hiệu trong cung cấp các cơ hội việc làm xuất sắc cho họ. Bởi đó, sự khó tính và thất vọng ngày càng tăng trong thanh niên của bọn họ đã trở yêu cầu hiển nhiên trong số những ngày này.

Nhưng thay vị tăng sự bế tắc của chúng ta, bọn họ nên nghĩ tới sự việc chống lại triệu chứng này, có thể thông qua việc tạo nên các thời cơ tự tạo việc làm và gửi hóa năng lượng của bọn họ theo hướng đó. Theo phong cách này, vấn đề nghiêm trọng của thất nghiệp hoàn toàn có thể được giải quyết ở cường độ lớn. Đó là tất cả những gì tôi đề nghị nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.